Jaunumi

Aktuālā informācija

2013.gada 14.novembrī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija uzņemta Starptautiskajā grāmatvežu federācijā par asociēto biedru

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA) paziņo par tās iestāšanās Starptautiskajā grāmatvežu federācijā (International Federation of Accountants, IFAC) procedūras pabeigšanu. 2013.gada 14.novembrī Seulā, Dienvidkorejā Starptautiskās grāmatvežu federācijas Padomes sēdē (IFAC Council Meeting) LRGA tika uzņemta IFAC par asociēto biedru (Associate Member).

Tādējādi, tika apstiprināta LRGA nozīme un loma nacionālās uzskaites sistēmas veidošanā, kā arī LRGA atbilstība IFAC izstrādātajiem Starptautiskiem dalības kritērijiem (Statements of Membership Obligations, SMOs), t.sk. attiecībā uz Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izstrādāto un ieviesto profesionālo grāmatvežu sertifikācijas sistēmu. Ar LRGA iestāšanos Starptautiskajā grāmatvežu federācijā tiek radīta stabila asociācijas turpmākās attīstības platforma, tiek nodrošināta asociācijas biedru dalība profesionālo standartu izstrādē, kā arī tiek dota plaša iespēja izmantot starptautisko pieredzi uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas jomā asociācijas sertificēto grāmatvežu darbā.

IFAC ir lielākā un autoritatīvākā starptautiskā profesionālo grāmatvežu, revidentu un citu grāmatvedības un finanšu sfēras speciālistu apvienība. Detalizēta informācija par Starptautisko grāmatvežu federāciju ir pieejama tās mājas lapā internetā www.ifac.org.

IFAC apvieno 179 biedrus un asociētus biedrus no 130 valstīm un jurisdikcijām, kuri pārstāv 2,5 milj. grāmatvežus sabiedriskajā praksē, izglītības jomā, valsts sektorā, ražošanā un tirdzniecībā. Ar LRGA iestāšanos IFAC Latvija Starptautiskajā grāmatvežu federācijā tiek pārstāvēta divu biedru sastāvā – caur IFAC biedru – Latvijas Zvērināto revidentu asociāciju (LZRA) un IFAC asociēto biedru – Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju (LRGA).

IFAC dalībniekiem tiek izvirzīta prasība atbalstīt IFAC misiju un programmas, demonstrēt atbilstību SMOs, būt finansiāli un operacionāli spējīgiem, ar attiecīgu pārvaldes struktūru, maksāt biedru naudu un nodrošināt atbilstību citiem kritērijiem, kuri ir aprakstīti Biedru uzņemšanas noteikumos (Membership Application Process), IFAC Satversmē (IFAC Constitution) un IFAC Statūtos (IFAC ByLaws), kā arī demonstrēt progresu norādītajās jomās.

 


IFAC asociētā biedra apliecībā, kura tika izsniegta LRGA, ir norādīts:

 

Ar šo Starptautiskā grāmatvežu federācija apliecina, ka Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija ir Starptautiskās grāmatvežu federācijas atzīts asociētais biedrs un, kā tāds, stingri ievēro godīguma, atklātības un kompetences principus, kā arī atbalsta Starptautiskās grāmatvežu federācijas misiju – kalpot sabiedrības interesēs: sniedzot ieguldījumu augstas kvalitātes standartu un vadlīniju pilnveidošanā, sekmējot augstas kvalitātes standartu un vadlīniju pieņemšanu un ieviešanu, veicinot spēcīgu profesionālo grāmatvežu organizāciju un grāmatvedības firmu, un augstas kvalitātes profesionālo grāmatvežu prakšu attīstību, paaugstinot profesionālu grāmatvežu vērtību visā pasaulē, kā arī runājot par sabiedrības interešu jautājumiem.

 


 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes vārdā –

LRGA valdes loceklis, ētikas komitejas vadītājs,

Dr. Andrejs Ponomarjovs