+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

4410. (Pārskatīts) Starptautiskais Radniecīgo Pakalpojumu Standarts “Informācijas apkopošanas uzdevumi”

4410. (Pārskatīto) SRPS “Informācijas apkopošanas uzdevumi” (International Standard on Related Services (ISRS) 4410 (Revised) – Compilation Engagements) 2012. gada jūlijā angļu valodā izdevusi Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (Internatonal Federation of Accountants, IFAC) Starptautiskā Revīzijas un apliecinājuma standartu padome (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB).

 

Šis standarts ir obligāti piemērojams LRGA biedru un sertificēto profesionālo grāmatvežu profesionālajā darbā, kuri uzņemas šādu uzdevumu veikšanu – sagatavot klientu finanšu pārskatus vai sniegt palīdzību šo pārskatu sagatavošanā, un šī prasība ir attiecināma gan uz fiziskajām, gan arī uz juridiskajām personām.

 

Standarts, kurš ir spēkā informācijas apkopošanas ziņojumiem, kas datēti ar 2013. gada 1. jūliju vai vēlāk, ir elektroniski bezmaksas pieejams privātai lietošanai angļu valodā IFAC mājaslapā.

 

4410. (Pārskatīta) SRPS “Informācijas apkopošanas uzdevumi” oficiālais tulkojums latviešu valodā ir elektroniski bezmaksas pieejams LRGA biedriem un sertificētiem profesionāliem grāmatvežiem privātai lietošanai pēc pieprasījuma. Lūdzam sazināties ar lrga@lrga.lv, lai saņemtu aizpildīšanai Pieteikumu publikācijas saņemšanai.

 

 

Raksts par šo tēmu:  


 

Dr.oec. A.Ponomarjovs “Grāmatveža paraksts uz finanšu pārskata: nostādnes grāmatvedības firmām”