+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

ACE

Accountancy Europe (ACE)

 

ACE_logo

 

Accountancy Europe (ACE) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas atrodas Briselē, un kas pārstāv 51 profesionālo grāmatvežu un revidentu institūcijas no 35 Eiropas valstīm.

 

Organizācijas iepriekšējais nosaukums ir Eiropas grāmatvežu federācija (Fédération des Experts-comptables Européens – Federation of European Accountants, FEE). Vizuālas identitātes un nosaukuma maiņa uz Accountancy Europe notika 2016. gada 7. decembrī.

 

ACE apvieno vairāk nekā 1 milj. profesionālo grāmatvežu, kuri strādā sabiedriskajā praksē, visa lieluma uzņēmumos, mazajos un lielajos grāmatvedības uzņēmumos, valsts pārvaldes un izglītības jomās ar mērķi veicināt efektīvāku, caurskatāmāku un ilgtspējīgāku ekonomiku Eiropā.

 

ACE mērķis ir analizēt un veicināt profesionālas, normatīvas un sabiedriskas politikas attīstību, kas attiecas uz profesiju, nodrošinot dalīborganizācijām savlaicīgu informēšanu un piedāvājot profesijas pārstāvību. ACE arī veicina sadarbību starp tās dalīborganizācijām. ACE ir arī Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accoutants, IFAC) biedrs, reģionāla organizācija (Regional Organisation).

 

Pēdējo 30 gadu laikā ACE ir nodrošinājusi atbalstu izaugsmei un pastāvīgu profesijas pielāgošanās procesu atbilstoši strauji mainīgajiem apkārtējiem apstākļiem un vienlaikus pastāvīgi veicinājusi profesijas pamatvērtību ievērošanu — godprātību, objektivitāti, neatkarību, profesionālu darbu, kompetenci un konfidencialitāti. Šajā laika posmā profesionālie grāmatveži ir palīdzējuši ieviest Eiropas vienotā tirgus idejas klientu un uzņēmumu vajadzībām — gan biržā reģistrētiem uzņēmumiem, gan miljoniem mazu un vidēja lieluma uzņēmumu, kas ikdienā izmanto profesionālu grāmatvežu pakalpojumus.

 

Pateicoties šādai praktizējošo grāmatvežu ikdienas saiknei ar reālo vidi, ACE var Eiropas politiķiem paust kompetentu viedokli konstruktīva dialoga viedā, tādējādi veicinot efektīvāku un lietderīgāku pamatprincipu izstrādi. ACE arī turpmāk pārstāvēs visu Eiropas valstu profesionālos grāmatvežus, visus sektorus un uzņēmumus, kā arī palīdzēs tiem sadarboties, ieviest tirgus vajadzībām atbilstošus un novatoriskus risinājumus un kalpot sabiedrības interesēs.

 

Latviju Accountancy Europe pārstāv divi biedri:

  • Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) - pilns biedrs kopš 2005. gada janvāra;
  • Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA) – pilns biedrs kopš 2021. gada janvāra.