+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Informācija par tikšanos ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem 22.09.2016.

2016.gada 22.septembrī notika tikšanās ar Labklājības ministriju, kurā piedalījās Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas pārstāvji, lai pārrunātu grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kuri stāsies spēkā 01.01.2017.   No Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas puses tikšanās piedalījās Ņina Vasiļevska un Vineta Kaļķe-Bluķe. No Labklājības ministrijas (LM) puses piedalījās Elīna Dreimane un Sandra Rucka.   Tikšanās sākuma Ņina Vasiļevska […]

Lasīt vairāk

Aicinājums paust viedokli par grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Mg.soc. Ņina Vasiļevska, LRGA metodoloģijas komitejas locekle, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede   Lūdzu paust viedokli par grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas publicēti “Latvijas Vēstnesis” numurā 248 (5566) 18.12.2015. un stājušies spēkā 01.01.2016. (viedokļi jānosūta uz e-pastu lrga@lrga.lv).    Saskaņā ar šiem grozījumiem ar 01.01.2017. visiem darbiniekiem, kuriem alga nesasniedz minimālo darba algu, darba […]

Atslēgvārdi:
Lasīt vairāk

Informācija par tikšanos LDDK 24.05.2016.

Mg.soc. Ņina Vasiļevska, LRGA metodoloģijas komitejas locekle, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede   2016.gada 24.maijā LDDK aicināja savus biedrus uz tikšanos ar Labklājības ministrijas (LM) pārstāvjiem par darba samaksas regulējuma un aprēķināšanas problemātiku. No LM puses piedalījās Ineta Vjakse, LM Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece un Aina Liepiņa, LM darba tirgus politikas […]

Atslēgvārdi:
Lasīt vairāk

Mikrouzņēmumu nodoklis praksē

Post Image

Mg.soc. Ņina Vasiļevska, LRGA valdes locekle, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede   Ieviestā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) mērķis bija veicināt jaunu uzņēmumu, jo īpaši ģimenes uzņēmumu, veidošanos, mazināt birokrātisko slogu un komercdarbības uzsākšanas izmaksas un nodrošināt pievilcīgāku pamatu pārejai uz legālo ekonomiku.    Piecu gadu laikā katrs, kas saskāries  ar MUN,  noteikti  ir izdarījis  secinājumus, ko nozīmē […]

Atslēgvārdi: ,
Lasīt vairāk

Administratīvais slogs ne tikai grāmatvedim

Mg.soc. Ņina Vasiļevska, LRGA valdes locekle, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede   Pārsvarā katra grāmatveža ikdienas darbs ir saistīts ar darījumu iegrāmatošanu, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem. No malas šķiet, nu nav nekā vienkāršāka, kā attaisnojuma dokumentu iegrāmatošana, ka to var izdarīt jebkurš, bet kāpēc tādā gadījumā grāmatvedis tam patērē tik daudz laika, kā tad ir īstenībā? […]

Lasīt vairāk

Grāmatvedis – valstī, uzņēmumā, ģimenē

Mg.oec. Ņina Vasiļevska, LRGA valdes locekle, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede   Darbojoties sabiedriskajā praksē, esmu nonākusi pie dažādām pārdomām un secinājumiem, par kuriem gribētu dalīties pārdomās šajā rakstā. Nākas sastapties ar dažādiem grāmatvežu profesijas pārstāvjiem, tāpēc joprojām uzskatu, ka grāmatvedības pakalpojumus vai pienākumus var veikt personas, kam ir atbilstoša izglītība.   Normatīvie akti, dibinot uzņēmumu, neizvirza […]

Lasīt vairāk