+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Kļūt par LRGA biedru

Fiziskās personas

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura darbojas grāmatvedības jomā vai saistītajās jomās, kurās ir nepieciešamas zināšanas grāmatvedībā un kura ieinteresēta LRGA mērķu sasniegšanā.

 

Iesniedzamie dokumenti


 

Ja Jūs gribat kļūt par LRGA biedru, lūzam Jūs aizpildīt nepieciešamus dokumentus un atsūtīt tos uz e-pastu: lrga@lrga.lv. Mēs ar Jums sazināsimies!

 

  • iesniegums;

 

LRGA iesniegums

 

  • LRGA biedra pieteikuma anketa.

 

LRGA biedra anketa

 

Biedru nauda


 

Biedru naudas apmērs – 100.00 EUR/gadā.

 

LRGA piešķir 20% atlaidi LRGA biedriem – fiziskām personām pie nosacījuma, ka šīs fiziskās personas darbojas (strādā) grāmatvedības ārpakalpojumu firmās, kuras ir LRGA biedri (iekļauti juridisko personu sarakstā). Savukārt grāmatvedības ārpakalpojumu firmai, kura ir LRGA biedrs, ir jānorēķinās par savām saistībām ar LRGA – par biedru naudām par iepriekšējiem periodiem.

 

Ja LRGA biedrs – fiziskā persona plāno izmantot šo atlaidi, par to jāpaziņo LRGA uz e-pastu lrga@latnet.lv, norādot grāmatvedības ārpakalpojumu firmas nosaukumu.

 

 

Juridiskās personas

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijā var iestāties juridiskās personas, personālsabiedrības un citi saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst LRGA izstrādātiem un apstiprinātiem atzīšanas kritērijiem, kā arī uzstādītiem kvalitātes kritērijiem:

 

Nolikums par biedrības “Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija” biedru – juridisku personu uzņemšanas un ierakstīšanas kārtību atzīto grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju reģistrā.

 

Iesniedzamie dokumenti


 

Ja Jūs gribat kļūt par LRGA biedru, lūzam Jūs aizpildīt nepieciešamus dokumentus un atsūtīt tos uz e-pastu: lrga@lrga.lv. Mēs ar Jums sazināsimies!

 

  • iesniegums;

 

LRGA iesniegums

 

  • LRGA biedra pieteikuma anketa;

 

LRGA biedra anketa

 

  • motivācijas vēstule;
  • valdes locekļa, prokūrista vai darbinieka – galvenā grāmatveža Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) biedra izsniegtā sertifikāta kopija;
  • reģistrācijas apliecības kopija;
  • profesionālās civiltiesiskas apdrošināšanas apliecības kopija.

 

Iestāšanās maksa


 

Iestāšanās maksa – 140.00 EUR.

 

No iestāšanās maksas ir atbrīvotas augstskolas un mācību iestādes.

 

Biedru nauda


 

Biedru naudas apmērs – 170.00 EUR/gadā.