+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Priekšrocības dalībai LRGA

Globālā atzīšana


 

Būdama Starptautiskās grāmatvežu federācijas  (International Federation of Accountants, IFAC) un Eiropas grāmatvežu federācijas (Accountancy Europe, ACE) biedrs, LRGA veicina zināšanu apmaiņu un izmanto labāko praksi, lai veidotu attiecības pāri robežām.

 

LRGA noslēdza sadarbības līgumus ar:

  • Lietuvas Grāmatvedības firmu asociāciju;
  • Lietuvas Grāmatvežu un revidentu asociāciju;
  • Igaunijas Grāmatvežu asociāciju;
  • Krievijas Auditoru kolēģiju;
  • EIСPA-Belarus – Sertificēto grāmatvežu un auditoru asociāciju (ACBA);
  • Anglijas un Velsas Zvērinātu grāmatvežu institūtu (ICAEW).

 

Profesionāla attīstība un profesionālo grāmatvežu sertifikācija


 

LRGA nodrošina grāmatvežiem gan sākotnējo profesionālo attīstību, gan nepārtraukto profesionālo attīstību.

 

LRGA gada laikā organizē vairākus seminārus un konferences par aktuālām tēmām, kā arī lietišķās tikšanās un citus LRGA finansētus projektus, kurās LRGA biedri var iesaistīties diskusijās, paplašināt savas zināšanās un iepazīties ar citiem profesijas pārstāvjiem.

 

LRGA biedri var iegūt profesionāla grāmatveža, kura kompetence atbilst Starptautiskās grāmatvežu organizācijas (International Federation of Accountants, IFAC) un Eiropas grāmatvežu federācijas (Accountancy Europe, ACE) standartiem, sertifikātu.

 

Vairāk par šo tēmu sadaļā Sertifikācijas programma.

 

Pieeja starptautiskām publikācijām


 

Starptautiskais profesionālu grāmatvežu Ētikas kodekss

 

Rūpējoties par savu biedru profesionālo attīstību un labākas pasaules prakses izmantošanu savā darbā, LRGA, būdama IFAC biedrs, saņēma IFAC atļauju izmantot IESBA Starptautisko profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksu savu biedru un profesionālo sertificēto grāmatvežu darbā. Katra LRGA biedra un profesionāla sertificēta grāmatveža pienākums ir ievērot Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksa prasības un normas.

 

4410. (Pārskatīts) Starptautiskais Radniecīgo Pakalpojumu Standarts “Informācijas apkopošanas uzdevumi”

 

LRGA saņēma IFAC atļauju saviem biedriem izmantot 4410. (Pārskatīto) SRPS “Informācijas apkopošanas uzdevumi” latviešu valodā, ja viņi uzņemas šādu uzdevumu veikšanu – sagatavot klientu finanšu pārskatus vai sniegt palīdzību šo pārskatu sagatavošanā. Šis standarts ir obligāti piemērojams LRGA biedru un sertificēto profesionālo grāmatvežu profesionālajā darbā.

 

IFAC Global Knowledge Gateway

 

LRGA biedriem ir nodrošināta iespēja izmantot IFAC tiešsaistes portālu – IFAC Global Knowledge Gateway, kurš bija izveidots ar mērķi apkopot vērtīgus resursus par 10 tematiskajām jomām. LRGA biedri var dalīties savās zināšanās ar citām profesionālajām organizācijām un profesijas pārstāvjiem, mācīties un iesaistīties diskusijās.

 

Piedalīšanās starptautiskajās aptaujās, pētījumos, starptautisko standartu pārskatīšanā


 

LRGA informē biedrus par iespēju piedalīties un paust savu viedokli starptautiskajās aptaujās un pētījumos par grāmatvežiem aktuāliem jautājumiem, kurus organizē IFAC un FEE.

 

LRGA biedriem ir iespēja arī piedalīties dokumentu un standartu pārskatīšanā un komentēšanā, kurus izdod IFAC atbalstītas neatkarīgas standartu izstrādes padomes:

 

Publikācijas


 

LRGA publicē virkni rakstu gan savā mājas lapā, gan periodiskajos izdevumos, lai mūsu biedri būtu savlaicīgi informēti par visām izmaiņām un notikumiem nozarē vai aktuālām tēmām grāmatvežu darbā.

 

LRGA biedriem arī ir iespēja izvietot informāciju asociācijas interneta vietnē.

 

Piedalīšanās likumprojektu izstrādē


 

LRGA biedriem ir unikāla iespēja līdzdarboties Latvijas Republikas normatīvo aktu attīstībā, ietekmēšanā un pilnveidošanā par grāmatvedības jautājumiem un finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnēm, kā arī dalība LRGA paver iespējas profesionālai saskarsmei ar Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem.

 

Īpaši piedāvājumi LRGA biedriem


 

LRGA nodrošina būtiskas atlaides saviem biedriem, piedaloties gan LRGA organizētajos semināros vai konferencēs, gan mūsu sadarbības partneru rīkotajos pasākumos.