+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Grozījumi “Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” (stājas spēkā 01.01.2016.)

LRGA iesūtīto viedokļu apkopojums par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumiem

 

26.03.2015.

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija apkopoja savu biedru un citu ieinteresēto pušu LRGA iesūtītos komentārus (sk. zemāk) saistībā ar 2015.gada 26.martā otrajā lasījumā atbalstīto grozījumu Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un publisko šo viedokļu apkopojumu:

 

1. Mikrouzņēmumu nodokļa (tālāk – MUN) maksāšanas režīma izmantošanas liegums grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem veicinās vienlaicīgu šo uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu kvalitātes kritumu un pakalpojumu cenu kāpumu, kā arī grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju daļēju vai pilnīgu pāreju „ēnu” ekonomikā, un radīs apdraudējumu grāmatvedības pakalpojumu sniedzošo uzņēmumu turpmākai darbībai.

 

2. MUN maksāšanas režīma izmantošanas liegums konkrētām nozarēm (arī grāmatvedības nozarē) ir klāji diskriminējoša norma, kas attiecīgās nozarēs nostāda nepamatoti nelabvēlīgākos apstākļos kā citas nozares, un izkropļo konkurenci Latvijā, pasliktinot grāmatvedības nozares vispārējo stāvokli.

 

3. Ņemot vērā mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu ierobežotus resursus, cenu kāpums grāmatvedības pakalpojumiem atstās būtisku iespaidu arī uz šo uzņēmumu darbību. Komersanti būs spiesti meklēt pakalpojumu sniedzējus, kas spēs nodrošināt grāmatvedības pakalpojumus par iepriekšējo cenu, bet to kvalitāte būs apšaubāma.

 

4. Grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, kas lems par labu darbības turpināšanai, sniegto pakalpojumu cenu līmeņa saglabāšanai būs pieejami tikai divi instrumenti – sniegto pakalpojumu kvalitātes mazināšana vai izmaksu, kas nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai, samazināšana (izmaksu struktūras pārskatīšana).

 

5. Bažas par grāmatvedības pakalpojumu kvalitātes kritumu ir saistītas ar to, ka grāmatvedības pakalpojumus sniedzošajiem uzņēmumiem atliks aizvien mazāk finanšu resursu iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas uzturēšanai un nodrošināšanai.

 

6. Mikrouzņēmumu izmaksu optimizācija varētu būt saistīta ar darbavietu samazināšanu un bezdarba līmeņa palielināšanos valstī, sniegto pakalpojumu kvalitātes kritumu, kā arī pāreju „ēnu” ekonomikā, tas ir, apliekamo ienākumu slēpšanu, izmaksu mākslīgo palielināšanu, darba algu izmaksāšanu aploksnēs, kā arī ar citu nodokļu un izmaksu optimizēšanas mehānismu izmantošanu.

 

7. Ņemot vērā, ka Latvijas reģionos sociāli ekonomiskā situācija būtiski atšķiras, plānotās izmaiņas īpaši negatīvi ietekmēs lauku reģionus.

 

8. Nelielās sociālās iemaksas, kas tiek maksātas par mikrouzņēmumu darbiniekiem, tiek uzskatītas par vienu no būtiskākajiem apdraudējumiem iedzīvotāju labklājībai, tomēr, ņemot vērā grāmatvežu darba specifiku, šī iedzīvotāju grupa ir vislabāk informētā par sociālo iemaksu apmēriem un apzinās iespēju brīvprātīgi veikt sociālās iemaksas kādā no pensiju fondiem.

 

9. MUN maksāšanas statusa ieviešana 2010.gadā ir nodrošinājusi virkni sociāli ekonomisko problēmu faktisku risināšanu valsts līmenī, kā rezultātā tika panākta Latvijas ekonomikas izaugsme un sabiedrības labklājības līmeņa celšanās. Ar MUN statusa ieviešanu, vienlaikus tika radīta iespēja mazo uzņēmumu saimnieciskās darbības pārejai legālajā sektorā, kā arī veicināta jaunu uzņēmumu veidošanās. Plānotās izmaiņas apdraud turpmāku valsts ilgtspējīgu attīstību, rada nelabvēlīgu vidi mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu attīstībai, kā arī mazina sociālo labklājību valstī kopumā.

 

 

 

LDDK viedoklis par grozījumiem Mikrouzņēmuma nodokļa likumā

 

18.03.2015.

 

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), kuras biedrs ir LRGA, iebilst pret sasteigtām un sarežģītām mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanas izmaiņām. Ar LDDK viedokli var iepazīties LDDK mājaslapā.

 

 

 

LRGA saņemtie viedokļi par plānotiem Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumiem

 

16.03.2015.

 

Pēc Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas paziņojuma publicēšanas LRGA mājaslapā par Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas pausto atbalstu ierosinājumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumiem, saskaņā ar kuriem plāno aizliegt grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem izmantot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja režīmu, un aicinājuma paust savus individuālos viedokļus norādītājā jautājumā, LRGA ir saņēmusi gan no LRGA biedriem, gan no citiem interesentiem komentārus saistībā ar ierosinājumu grozīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumu.

 

Šī sadaļa tiks papildināta līdz ar jauno komentāru saņemšanu.

Во всех програмных документах наших депутатов звучат слова о поддержке малого и среднего бизнеса. А на практике получается все наоборот. Если не разрешат работать фирмам по бухгалтерскому обслуживанию в статусе микропредприятий, это вызовет рост цен за бухгалтерские услуги.

 

В настоящее время услугами микропредприятий по бухгалтерскому обслуживанию пользуются в основном фирмы малого и среднего бизнеса. Таким образом бизнес среда для малого и среднего бизнеса ухудшается. Кроме того часть бухгалтеров останется без работы и пойдет на биржу труда. Так кому же будут выгодны эти изменения в законах. Ответ одназачен. Это выгодно крупным фирмам которые под лозунгами борьбы за социальное обеспечение трудящихся хотят увеличить свою долю на рынке и поднять цены за услуги.

 

Почему правительство декларирует развитие малого и среднего бизнеса и вводит  поправки в законодательство которые перекрывают кислород малому и среднему бизнесу, и ухудшают бизнес среду.

 

Нина Сальникова, предприниматель, 17.04.2015.

Labdien,

 

…nolēmu izteikt arī savu viedokli par izsludinātajiem grozījumiem MUN likumā, nosakot aizliegumu grāmatvežiem/firmām praktizēt šajā statusā.

 

Protams es piekrītu un atbalstu izteikto viedokli - to nedrīkst pieļaut, tā ir diskriminācija un elementārs cilvēktiesību pārkāpums, un pārkāpj jebkuras ES definētās normas par atbalstu mazajam biznesam utt. un t.j.p. Izteiktie grozījumi graus grāmatvežu kvalifikāciju un ar to saistītās jomās – ticamu, kvalitatīvu informāciju lietotājiem.

 

Pirmā mana reakcija bijā šoks – kā, kāpēc? Vēl tikai š.g. 18.februārī piedalījos seminārā, kurā uzstājās K.Šadurska k-gs, prezentējot MUN likuma grozījumu pieņemšanas “bīdīšanu” saeimā steidzamības kārtā. Un runa protams gāja par MUN 9% likmes atstāšanu vēl 3 gadus. Un ne viena vārda par to, ka budžeta un finanšu komisija (mana profesionālā pārliecība neļauj šo nosaukumu rakstīt ar lielo burtu) plāno ieteikt priekšlikumus par atsevišķu profesiju aizliegumu darboties MUN statusā, tai skaitā grāmatvežiem. Un PĒKŠŅI nākamajā komisijas sēdē tiek sniegti kaut kādi neadekvāti priekšlikumi grozīt likumu – pa klusiņām, bez pamatojuma, bez analīzes… vienkārši tāpat.

 

Mans priekšlikums būtu šī likumprojekta atbalstītājiem ĻAUT AIZIET no esošajiem siltajiem krēsliem, kur darba samaksa noteikta ar likumu, kur tiek maksātas  visādas piemaksas un kompensācijas (arī no MUN maksātāju iemaksām) un IZIET brīvajā tirgū, atrast savai augstākajai  izglītībai atbilstoši apmaksātu darbu bez pabalstītājiem un atbalstītājiem, ar visām sociālajām garantijām. Varbūt tad viņi PADOMĀTU, pirms ieteikt tādus likumu grozījumus.

 

Uzskatu, ka Latvijā ar visiem spēkiem un jebkādā veidā jāatbalsta likumīga uzņēmējdarbība (arī MUN statusā), jo kā liecina statistika un dažādi pētījumi, tas tikai ceļ valsts ekonomisko izaugsmi.

 

Esmu grāmatvede ar 19 gadu stāžu. Man ir augstākā profesionālā izglītība grāmatvedībā, maģistra grāds ekonomikā, sert.prof.grāmatvede, LR Grāmatvežu asociācijas biedre, MUN maksātāja. Ja tiks liegta iespēja darboties MUN režīmā, sākumā būšu bezdarbniece, tad maznodrošinātā… Manuprāt tas nepapildinās budžetu, tieši otrādi, un nepalielinās ne manas, ne kāda cita sociālās garantijas  ne šodien, ne nākotnē.

 

Ar cieņu,

 

V.G., 26.03.2015.

Lai gan neesmu grāmatvežu asociācijā, lai gan ir arodizglītība kā uzskaitvedei, šā vai tā pievienojos tam, ka nav pareizi aizliegt grāmatvežiem izmantot MUN maksātāja režīmu, jo ar šiem grozījumiem, manuprāt, tiktu panākts, ka gribot maksāt nodokļus kļūs par nodokļu nemaksātāju.

 

Man pat radās jautājums, grozot likumu ir izmantota tāda lieta kā domāšana? -manuprāt – nē!

 

Cieņā,

 

L., 23.03.2015.

Viedoklis saistībā ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atbalstīto iniciatīvu

 

Visi atceras, kā uzplauka Latvijas ekonomika, kad bija pieņemts Mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja Likums. Cik daudzi Latvijas iedzīvotāji izvēlējās iziet no pagrīdes un legalizēt savus ienākumus. Un pārsvarā Latvijas reģionos. Mazās firmiņas, kurās strādā no 1 līdz 5 darbiniekiem. Un tādas mazās firmiņas varēja atļauties noslēgt līgumu ar tādu pašu MUN-maksātāju firmiņu, kura kārtoja viņiem grāmatvedību. Jo kā mēs visi zinām, SIA MUN-maksātāja grāmatvedības kārtošana neatšķiras no parastās SIA grāmatvedības kārtošanas. Abām pusēm tas bija izdevīgi.

 

Kas notika tālāk? Grāmatvedis, kurš strādāja šādā grāmatvedības apkalpošanas firmiņā- MUN-maksātajā varēja atļauties izmaksāt sev un saviem darbiniekiem adekvātu, konkurētspējīgu un, vissvarīgāk, oficiālu darba algu līdz 720 eiro. Ar tādu oficiālu darba algu var normāli dzīvot, var noformēt jebkuru kredītu un, domājot par nākotni, noslēgt līgumu ar jebkuru pensijas fondu.

 

Kas notiks, ja grāmatvedības apkalpošanas firmām būs aizliegts strādāt MUN režīmā? Kam tas būs izdevīgi?

1. Firmām, kuras saņēma šādu grāmatvedības firmu pakalpojumus tas nebūs izdevīgi, jo sakarā ar pakalpojuma cenu palielināšanu, viņiem nāksies atgriezties pie algām „aploksnēs”

2. Firmām, kuras sniedza grāmatvedības apkalpošanu tas nav izdevīgi, jo viņiem nāksies vai nu samazināt darbinieku skaitu, vai palielināt pakalpojuma vērtību, kas savukārt samazinās klientu skaitu. Un protams, ka oficiālā darba alga viņiem samazināsies līdz minimumam.

3. Valstij tas arī nav izdevīgi, jo palielināsies bezdarbnieku skaits, samazināsies nodokļu ieņēmumi, palielināsies ēnas ekonomika.

 

Ļoti grūti ir dzīvot, bet vēl grūtāk ir kaut ko plānot savā dzīvē un prognozēt savu nākotni tādā režīmā, kurā visu laiku kardināli mainās likumdošana. Šodien tu esi maksātspējīgs un vari atļauties, piemēram, paņemt hipotekāro kredītu, bet rīt…..strādājot tajā paša firmā, tajā pašā amatā, vairs neko nevari.

 

Grāmatvede S.T., 18.03.2015.

Sveiki, mans viedoklis būtu:

 

ka šādas izmaiņas, kas saistītas ar profesijas ierobežojumu attiecībā uz nodokļu maksājumu, ir diskriminācija.

 

G.R., LATGRAASA biedra valdes locekle, 18.03.2015.

Esmu grāmatvede ar vairāk kā 20 gadu darba stāžu, ir savs mazs grāmatvedības birojs, un ar pilnu atbildības sajūtu varu teikt, ka šie grozījumi mani piespiedīs, pāriet “pelēkajā” biznesā, un, esmu pārliecināta, ka nebūšu vienīgā. Tas ir izdzīvošanas jautājums, jo lūgt pabalstus nemāku un braukt projām no Latvijas negribu.

Uzskatu, ka plānotie MUN grozījumi attiecībā uz dažām profesijām ir cilvēktiesību pārkāpums.

 

Dz., 17.03.2015.

Labdien!

 

Es esmu ļoti negatīvi pārsteigta par valsts jeb precīzāk mūsu priekšstāvju nevienlīdzīgo attieksmi pret dažādu profesiju pārstāvjiem! Rodas pamatots jautājums, kāpēc tieši šo trīs profesiju pārstāvjiem liegt darboties kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem! Vai tāpēc, ka tieši šo profesiju pārstāvjiem ir jāiegulda daudz laika, lai sekotu LR nodokļu likumu izmaiņām, kas ir vienas no mainīgākajām pasaulē! Kaut paanalizējot tikai Mikrouzņēmuma nodokļa likuma izmaiņas! Īsā laikā tas ir grozīts jau neskaitāmas reizes, pat nedodot nekādu pamatojumu, kāpēc tas notiek! Manuprāt pirms pieņemt kādu likumu vajag kārtīgi visu izdomāt un izsvērt un tikai tad to pieņemt! Ja uzskata, ka daudzi uzņēmumi šādi optimizē nodokļus, tad kāpēc ļāva mainīt jau darbojošiem uzņēmumiem nodokļa  maksātāja veidu?! Kāpēc visu laiku tiek mainīti noteikumi(likme, apgrozījums). Rodas sajūta, ka kāds histēriski mēģina “nobeigt” mazos uzņēmējus! Tagad tie kurus vajag “nobeigt” ir mikrouzņēmumu grāmatveži, juristi un biznesa konsultanti! Kāpēc ne būvnieki, autostāvietu darbinieki, ārsti utt. Nezinu nevienu nodokļu likumu kurā būtu kādu profesiju pārstāvjiem noteikti ierobežojums! Kāpēc mums visiem nav vienādas tiesības! Tieši šo profesiju pārstāvji ir viszinošākie LR normatīvajos aktos , un tieši šo profesiju pārstāvji padomās par savu nākotni, nepieciešamības gadījumā iemaksājot nodokļus privāti valsts kasē, pēc privātas iniciatīvas! Visvairāk apdraudētie ir tieši pārējo profesiju pārstāvji! Liela daļa grāmatvedības uzņēmu darbinieku pamatdarbā ir citos uzņēmumos, kuri par tiem maksā lielus nodokļus, pie tam nepiemērojot neapliekamo minimumu, un nelielie grāmatvedības uzņēmumi ir kā papildus darbs, lai nodrošinātu savas un savu tuvinieku vajadzības! Es esmu viena no tiem! Pie tam mazie uzņēmumi apkalpo tādus pašus mazus uzņēmumus, kuriem ir svarīgi saņemt lētākus grāmatveža pakalpojumus.

 

Kāpēc šie mūsu priekšstāvji nepadomā par to, ka valsts varētu noteikt uzņēmumu apgrozījumu, vai kādu citu rādītāju, pie kura uzņēmumam būtu jāalgo savs grāmatvedis, pie kura tas nedrīkstētu izmantot grāmatvedības pakalpojumu firmu piedāvātos pakalpojumus.

 

Ar cieņu

 

J.Š., 17.03.2015.

MUN grozījumi iedzīs parādos, bankrotā un pagrīdē, jo piemaksāt vēl klāt nodokļus parastā režīmā nozīmē atņemt to saviem bērniem, nesamaksāt komunālos, sākt pārdot mantību, lai nenomirtu badā. Mikrouzņēmuma likuma grozījumi, kas paredzētu aizliegumu atsevišķām profesijām – juristiem, grāmatvežiem, konsultantiem strādāt Mun režīmā nodarīs lielu kaitējumu sabiedrības interesēm. Tā ir apzināta šajā profesijā strādājošo gremdēšana un iznīcināšana, atstāšana bez iztikas līdzekļiem. Pilnīgi noteikti pēc MUN likuma pieņemšanas no pagrīdes iznākušie šo profesiju pārstāvji aizies atkal pagrīdē, plauks un zels “ēnu” ekonomika, jo liela daļa nevis uzdzīvo maksājot MUN, bet IZDZĪVO! Sliktākajā gadījumā atbalstu 11 vai 12 % likmi. Ka drīkst strādāt 2 darbinieki un apgrozījums nevar pārsniegt, piemēram, 30 000 EUR gadā. Patreiz izskatās, ka vēlamies atgriezties sliktākā situācijā, nekā tā bija pašā krīzes plaukumā. Interesanti, kas tie par cilvēkiem, kas sadomā visādus šādus jociņus! Nu nepildīsies budžets no šādiem grozījumiem, visu tikai pasliktinās. Lieciet mierā mazos, kas cenšas sev nodrošina izdzīvošanu. Vai tiešām vēlas nodrošināt, ka vieglāk ir dzīvot uz pabalstiem utt??? Pievēršaties Gan Bei un citiem milžiem bez apžēlošanās utt…;)

 

E.K., 17.03.2015.

Labdien!

 

Pilnībā piekrītu, ka tā ir diksriminācija grāmatvežiem. Nesaprotu, pēc kādiem kritērijiem tiek nolemts, ka grāmatvedis būs tā melnā avs, no kura varēs “plēst” deviņas ādas. Un tās atrunas, ka darbinieki ir maz sociāli aizsargāti, neiztur kritiku. Jo MUN darbinieki ir retā no kategorijām, kuri, pēc paša vēlēšanās, var brīvprātīgi sociāli apdrošināties, un no izmaksātās algas brīvprātīgi veikt sociālās iemaksas. Vai tas tiek darīts, ir cits jautājums.

 

Domāju, ka šajā jautājumā ir jāapvienojas, lai šāds lēmums netiktu pieņemts, pretējā gadījumā, vajadzētu vērsties Satrversmes tiesā.

 

Pietiek jau šī nevienlīdzība, kura bija neilgu laiku atpakaļ, kad vēl darbojās fiksētais nodoklis. Arī to maksāt grāmatvežiem nebija atļauts.

 

Pēc visa spriežot, tiek dzīvē iesiests princips – jāpaņem no tā, no kura vēl kaut ko var paņemt.

 

G.O., 17.03.2015.

Neatbalstu Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumus, saskaņā ar kuriem plāno aizliegt grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem izmantot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja režīmu.

 

Mana grāmatvedības prakse ir vairāk kā 20 gadi, no kuriem pēdējie 7 ir ārpus Rīgas. Strādāju kā mazs SIA MUN maksātājs mazpilsētā, ar labiem nodomiem – profesionāli apkalpot vietējos uzņēmumus. Viens svaigs piemērs: Neliels kokapstrādes gateris mazpilsētā, kurš ražo un arī eksportē. Vadība izmisumā, ka nezin neko – ne uzskaiti noliktavā, ne cik pelnošs ir gateris, utt. Ar lielāko prieku esmu gatava sniegt grāmatvedības ārpakalpojumu, vienlaicīgi apsolot izveidot uzskaites sistēmu, palīdzēt uzņēmējdarbības vadīšanā. Par to man sola maksāt mēnesī ne vairāk 70 EUR, jo vairāk nevarot atļauties! Cienot savu darbu un rūpējoties par grāmatveža prestižu, es šim klientam sadarbību atteicu. Sekas? Gan jau atradīsies kāda grāmatvede, kura izdarīs ”pa lēto”, bet ja skatamies uz to no valstiskā skatu punkta – tas mazais uzņēmums tā arī tālāk dzīvos kuldamies kā māk, un vai valsts no tā būs ieguvēja?

 

Pirmo reizi uzzinot par šiem plānotajiem grozījumiem attiecībā arī uz grāmatvedības nozari, mana cilvēciskā reakcija bija – kāpēc? Tas ir netaisnīgi, kad jau tā grāmatveži cīnās par profesijas prestiža celšanu! Labi, nav problēma uzrakstīt klientam lielāku rēkinu! Es labprāt sev maksātu ieguldītajam darbam atbilstošu algu un kļūtu par UIN maksātāju un attiecīgi maksātu nodokļus, bet tas sadārdzinātu pakalpojumu. Līdz ar to, es, kā MUN maksātāja, ja tā var teikt, jau tagad, valstī pastāvošās ekonomiskās situācijas dēļ, savu mazo sociālo iemaksu veidā,„ziedoju” savus iespējamos uzkrājumus pensijai, saņemot par savu sniegto pakalpojumu mazāku summu, lai tas mazais uzņēmums ir spējīgs samaksāt.

 

Grāmatveži, juristi un nodokļu konsultanti ir vistuvāk stāvošie  uzņēmējdarbībai, tādēļ vistiešākā veidā var ietekmēt to izaugsmi, ražīgumu un nodokļus, kas savukārt ietekmē valsts izaugsmi. Minētie MUN grozījumi mazajiem uzņēmumiem šos profesionālos pakalpojumus padarīs vēl mazāk pieejamus.

 

Cieņā,

 

D.Narkeviča, SIA „DN Finance”, LATGRAASA biedrs, 17.03.2015.

Labdien!

 

Mēs grāmatvedības biroji diemžēl sniedzam pakalpojumus par ļoti zemām cenām, jo tirgī ir ļoti daudz grāmatvežu, kas bez speciālās kvalifikācijas sniedz nekvalitatīvus pakalpojumus ar dempinga cenām. Līdz ar to, algas grāmatvežiem Latvijā, diemžēl ir ļoti zemā līmenī. Grāmatvedības biroji jau tagad nevar izturēt nodokļu slogu un daudzi pāriet ”pelēkajā” biznesā. Mikrouzņēmumu nodoklis deva iespēju vairākiem grāmatvedības birojiem legalizēties un izdzīvot. Ja grāmatvežiem liegs šo iespēju, pieļauju, ka liela daļa grāmatvežu, kas šobrīd strādā oficiāli un maksā Mikrouzņēmuma nodokli, ieies ”melnajā” biznesā un vispār nemaksās nekādus nodokļus un grāmatvedību kārtos ”oficiāli” pa 10 EUR.

 

Mikrouzņēmumu nodoklis grāmatvežiem nav luksus lieta, bet tā ir iespēja izdzīvot. Ja valdība liegs šo izdzīvošanas iespēju, tad viena daļa grāmatvežu strādās neoficiāli, otra daļa, aizvērs birojus un papildinās bezdarbnieku rindas.

 

Uzskatu, ka šie grozījumi diskriminē grāmatvežu profesiju.

 

Savu viedokli varu izteikt arī klātienē.

 

Ar cieņu,

 

L.P., 17.03.2015.

04.03.2015. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja ierosinājumu Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) grozījumos iekļaut jomas, kurās liegts strādāt mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīmā, tostarp grāmatvedību, jurisprudenci un biznesa konsultācijas, un tiek paredzēts, ka Ministru kabinets izstrādās noteikumus par to profesijām, kuras nevarēs darboties MUN statusā.

 

Tāpat 11.marta sēdē komisija turpināja skatīt plānotos grozījumus MUN likumā, paredzot arī turpmākus ierobežojumus un nosacījumus MUN maksātājiem. Piemēram, ja MUN maksātāja uzņēmumā darbinieku kopējais ienākums ceturksnī pārsniedz 50% no tā ceturkšņa neto apgrozījuma, pārsnieguma daļai piemērojama palielināta MUN likme 20% (tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izmaksāts atlaišanas pabalsts un kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu).

 

Tiek paredzēts, ka, sākot ar 4.taksācijas gadu, kad ir iegūts MUN maksātāja statuss, MUN likme būs jau 12%. Grozījumos tiek paredzēts arī 3 gadu pārejas periods (2016.-2018.gads), ja neiestājas citi apstākļi, kas liedz šī nodokļa maksātāja statusa saglabāšanu.

 

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā saistībā ar plānotajiem grozījumiem MUN likumā ir 27.03.2015.

 

Lasīt vairāk

 

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs, LRGA prezidents, LRGA Sertificēts profesionāls grāmatvedis, 17.03.2015.

1. Pašnodarbinātie grāmatveži (fiziskas personas un mazie SIA), kas ir MUN maksātāji un saņem ne vairāk kā 720 eiro mēnesī (un bieži vien ir mazāk), parasti sniedz grāmatvedības pakalpojumus tādiem pašiem maziem uzņēmējiem ar ierobežotiem naudas līdzekļiem. Un, ja tādam darba devējam (klientam) būs jāmaksā par grāmatvedi visi nodokļi parastā režīmā, tad viņš:

1) bankrotēs;

2) aizies “ēnu” ekonomikas virzienā, un maksās algu aploksnē;

3) atteiksies vispār no grāmatveža pakalpojumiem, kas novedīs pie nekvalificētas uzskaites un nodokļu aprēķināšanas, tādējādi izvairīsies no nodokļu maksāšanas budžetā.

 

Lielākie grāmatvedības, audita un advokātu biroji, kas maksu par saviem pakalpojumiem nosaka 100 EUR/stundā parasti neatbilst MUN kritērijiem un savus pakalpojumus sniedz pamatā lieliem uzņēmumiem, kuri nodokļu optimizācijas nolūkos nealgo grāmatvedi ar darba līgumu, bet gan izmanto ārpakalpojumu grāmatvedības firmas. Tā rezultātā ieņēmumi budžetā nepalielinās! Tāpēc ieviest šādus ierobežojumus ir nepareizi. Pareizāk būtu pievērst uzmanību lielajiem uzņēmumiem, kuri var atļauties algot grāmatvedi un maksāt visus nodokļus parastā režīmā, bet fiktīvi optimizē izdevumus, izmantojot mazo grāmatvedības firmu pakalpojumus.

 

2. Atstājot likumu esošā redakcijā, šie mazie Mun maksātāji spēs joprojām apgādāt savu ģimeni, nelūdzot pabalstus no valsts, nepieaugs bezdarbs un tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība labākas Latvijas veidošanai. MUN ir lielas sabiedrības daļas ieguvums izdzīvošanā nevis uzdzīvošanā no samazinātas nodokļa likmes ieņēmumiem, turklāt valstī nonāk krietni lielāka nodokļu summa nekā tā būtu parastā režīmā. Mun maksātāji darbiniekiem ir ieinteresēti maksāt patieso algu oficiāli nevis kā parastā režīmā attīstīt “aplokšņu” algas. Naivi būtu domāt, ka pārejot no Mun režīma parastā režīmā visi šie maksātāji saglabās algas līdzšinējā līmenī. Algas noteikti samazināsies līdz līmenim, no kura uzņēmējs reāli ir spējīgs samaksāt nodokļus.

 

I.R., 17.03.2015.

Mikrouzņēmumu nodoklis praksē

 

Ieviestā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) mērķis bija veicināt jaunu uzņēmumu, jo īpaši ģimenes uzņēmumu, veidošanos, mazināt birokrātisko slogu un komercdarbības uzsākšanas izmaksas un nodrošināt pievilcīgāku pamatu pārejai uz legālo ekonomiku.

 

Lasīt vairāk

 

Ņina Vasiļevska, LRGA valdes locekle, LRGA sertificēta  profesionāla grāmatvede, 17.03.2015.

Pilnīgi un galīgi neatbalstu šādu diskrimināciju! Visām nozarēm jābūt vienlīdzīgām. Nu īpaši grāmatvedība nav tā pelnošākā nozare, par juristiem cits stāsts. Bet tamdēļ jau ir visi tie ierobežojumi domāti. Tad jau labāk, ka tiek pacelts nedaudz likme, kas bija ieplānots. Citādi manam biznesam būs jānoiet pagrīdē, izdevīgāk būs aizbraukt pakaļ naudai par pakalpojumu. Paralēli paņemšu kādus pabalstus.

 

E.K., 17.03.2015.

Labdien!

 

Uzskatu, ka šāda pozīcija par profesijas ierobežojumu attiecībā uz nodokļu maksājumu, ir diskriminācija.

 

MUN bija laba lieta, kas palīdz cilvēkam strādāt atklāti, caurspīdīgi, godīgi maksāt nodokļus un nopelnīt pašam sev civilizēto atalgojumu, nevis „pabalstu”, kas saucama par darba algu (mēs runājam šeit par tiem, kam ir savs bizness šajā jomā).

 

Mēs cīnāmies pret „ēnu” ekonomiku, bet tajā pašā laikā mums atkal spiež aiziet uz turieni. Izdzīvot uz minimālo algu nav iespējams, bet godīgi maksāt nodokļus no lielas algas – nav līdzekļu. Savā laikā šis „aplis” bija  ļoti labi atrisināts, bet tagad… nav skaidrs, no kurienes rodas tāds viedoklis, ar ko tas ir pamatots, kāpēc izvēlējas tieši šīs profesijas…

 

Var būt kādam „tēvocim” ir savs liels bizness, un viņam ir vajadzīgi vienkārši darbinieki…. Es uzskatu, ka pēc nodokļu maksājumiem nedrīkst ierobežot profesijas. Tas ir mans viedoklis.

 

L., LR Grāmatvežu asociācijas biedre, 13.03.2015.

Sveicināti!

 

MUN ir piemērojams pakalpojumu sfērai, kur tiek apmaksāts intelektuālais darbs. Ar ko grāmatvedis ir sliktāks par datorspeciālistu, ārstu, skolotāju, ja viņam aizliegs maksāt MUN.

 

Tas nozīmē, ka ievērojami augs grāmatvedības pakalpojumu cenas. Mazie uzņēmēji, kur strādā paši īpašnieki nemaz nevarēs atļauties algot grāmatvedi vai grāmatvedības pakalpojumus. Grāmatvedis jau ir pats pirmais, kas seko nodokļu aprēķināšanai un samaksai. Domāju, ka ar to valsts budžets būs tikai zaudētājs.

 

Uzskatu, ka tāda aizlieguma saraksta veidošana ir nekorekta. Kur paliek, ka „visiem ir viens likums”.

 

No visiem šīs budžeta komisijas priekšlikumiem ir tikai viens loģisks, ko ir ierosinājusi Inguna Sudraba, ka 9% likmi vajadzētu saglabāt apgrozījumam līdz 100 000 €, bet tas jau nav pieņemts tālākai balsošanai.

 

Esmu LR Grāmatvežu asociācijas biedre, 13.03.2015.

Добрый день!

 

Уважаемые БУХГАЛТЕРА!

 

Все вы наверное слышали, что Комиссия Сейма по бюджетам и финансам одобрила предложение, согласно которому бухгалтерам, юристам и консультантам будет запрещено работать в режиме микропредприятия. Ассоциация Бухгалтеров Латвии на своей страничке опубликовала обращение к этой комиссии и  просьбу ко всем бухгалтерам Латвии прислать на адрес ассоциации свои мнения на эту тему. Мнения будут использованы для аргументации в защиту бухгалтеров, работающих в режиме микропредприятия.

 

БУДЬТЕ АКТИВНЫ!!! Теперь всё зависит от нас!!!

 

Ссылка на страничку Ассоциации Бухгалтеров Латвии. Там в тексте адрес электронной почты. Мой мнение таково – задача государства способствовать развитию экономики и  улучшения (повышения) уровня жизни в стране.

 

Эта мера, «бухгалтерам, юристам и консультантам будет запрещено работать в режиме микропредприятия», понизит уровень жизни предстовителей этих профессий и как вследствии уровень жизни в стране. Но и не достигнет значительных налоговых поступлений.

 

Как следствие, предлагаю снизить годовой оборот (9%)  до 50000 EUR для всех микропредприятий. Это тот рубеж для регистрации PVN, т.е. предприятие, достигшее такого оборота, тоже можно считать вполне полноценным налогоплательщиком.

 

К.З., 13.03.2015.

Sveiki!

 

1. Es kā nodokļu maksātājs pieprasu pamatotu aprēķinu, uz kuru balstīts Valsts ierēdņu priekšlikums par aizliegumu grāmatvedības jomā strādājošam izmantot MUN.

 

2. Būtu labi Grāmatvedības Asociācijas mājas lapā atvērt šim jautājumam speciālu sadaļu ar iespēju balsot PAR vai PRET, kas noderētu kā arguments turpmākās  sarunās.

 

S., sert.prof.grāmatvede, LR Grāmatvežu asociācijas biedre, 11.03.2015.

Mans priekšlikums varētu būt tāds, ka ja MUN maksātājam ir tikai viena darba vieta, tad varētu maksāt kaut kādu minimālo soc.iemaksu apmēru ceturksnī, kas arī varētu būt piesaistīts arī pie apgrozījuma; ja MUN maksātājam ir vairākas darba vietas, tad par viņu jau tiek maksāti darba algas nodokļi un vēl papildus nav nepieciešams iekasēt.

 

Papildus vēlos vērst uzmanību, ka ir jāpanāk ticība, ka sociālais budžets tiek izlietots tam paredzētajiem mērķiem un veiktās iemaksas saglabāsies (būs piesaistītas pie konkrētā cilvēka), netiks veiktas nodokļa kardinālas reorganizācijas, jo tieši tādēļ ir vēlme izmantot mikrouzņēmuma nodokļa iespējas.

 

S., sert.prof.grāmatvede, LR Grāmatvežu asociācijas biedre, 11.03.2015. 

Labdien!

 

Esam pateicīgi LRGA par šo iniciatīvu.

 

Mūsu 4 darbinieku uzņēmuma darbība norit veiksmīgi, un pēdējos gadus esam noslēguši ar nelielu, bet peļņu, par ko man kā vadītājai ir liels gandarījums. Būtiska nozīme ir MUN radītajām iespējām, ko esam izmantojuši jau kopš nodokļa ieviešanas. Manuprāt, galvenais šī nodokļa statusā esošajiem ir gan nodokļu sloga apjoms, gan atskaišu minimums, kas ļauj vairāk laika veltīt darbam un kvalitātei!

 

Ar cieņu,

 

Ivita Faituša, 11.03.2015.

Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas lēmums ir absolūti nepamatots un absurds. Grāmatvedības ārpakalpojumu firmas strādā par niecīgo atalgojumu, ieguldot milzīgo darbu, zināšanas, apstrādājot dokumentācijas kalnus. Un vienīgais, kas nedaudz glāb – ir Mikrouzņēmuma nodokļa statuss. Savādāk mēs saņemsim mazāk, nekā sētnieki! Bet kāda mums ir atbildība! Mums pat nepaliek naudas apmeklēt nepieciešamus grāmatvedības seminārus! Un tagad tāds trieciens faktiski no kolēģiem!!! Lai viņi pastrādā kaut vienu mēnesi mūsu vietā! Interesanti, cik nopelnīs???

 

Ja Jums būs vajadzīgs mans viedoklis privātā sarunā, labprāt piedalīšos.

 

Ar cieņu,

 

L., sert.prof.grāmatvede, LR Grāmatvežu asociācijas biedre, 10.03.2015. 

Sveiki!

 

Pirmkārt esmu pilnīgā neizpratnē un sašutumā par veidu, kā tiek pieņemti MUN likuma grozījumi par atsevišķu profesiju ierobežojumiem strādāt MUN statusā, t.sk. grāmatvežiem valsts līmenī (bez dialoga ar saistītajām organizācijām, utt.);

 

Otrkārt – ir skaidri redzams, ka ierobežojums grāmatvežiem strādāt MUN statusā ir neloģisks, jo:

a) mikronodokļa maksātājs nevar mēnesī saņemt vairāk nekā 720 EUR (kas jau ir ierobežojums);

b) mikronodokļa maksātājs var būt nepārsniedzot 100 000 EUR apgrozījumu taksācijas periodā;

c) nodarbināto skaits nav lielāks par 5;

d) mikronodokļa maksātās nevar pieprasīt nodokļu atvieglojumus par ārstnieciskajiem un izglītības izdevumiem;

 

Tad man nav skaidrs – kur tieši ir apdraudējums valstij, ka valsts kasei iet garām „lielā” nauda. Likumā ir noteikti ierobežojumi, kurus nevar pārkāpt un kas arī tiek ievēroti.

 

Esmu pilnībā pret šo grozījumu pieņemšanu!

 

Cik sapratu – mikronodokļa ieviešana bija veids, kā mazināt „ēnu” ekonomiku! Vai mēs ejam atpakaļ!?

 

Vai tas ir lielo uzņēmumu lobijs? Vai tā ir  atbildīgo valsts personu absolūta likuma un grāmatvedības ārpakalpojumu prakses neizpratne? Varbūt tomēr bija jāpaaicina pārstāvji uz sarunām, lai rastos labāks priekšstats par to, kā tiks ietekmēti grozījumi un cik tie ir pamatoti?

 

Ar cieņu,

 

Simona Junkule, 10.03.2015.