+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

IFAC

Starptautiskā grāmatvežu federācija

International Federation of Accountants (IFAC)

 

 

Starptautiskā grāmatvežu federācija (International Federation of Accountants, IFAC) ir viena no lielākajām starptautiskām profesionālo grāmatvežu, revidentu un citu grāmatvedības un finansu sfēras darbinieku apvienībām, kura kalpo sabiedrības interesēm, stiprinot profesiju un veicinot spēcīgo starptautisko ekonomiku attīstību.

 

IFAC apvieno vairāk nekā 175 pilnos un asociētos biedrus no 130 valstīm un jurisdikcijām, tādējādi pārstāvot ap 2,84 milj. grāmatvežu sabiedriskajā praksē, izglītības jomā, valsts sektorā, ražošanā un tirdzniecībā. IFAC biedri ir profesionālās audita un grāmatvedības organizācijas, kuras saņēmušas oficiālu atzinību saskaņā ar likumdošanas prasībām vai profesionālajā sabiedrībā ir izpelnījuši autoritāti kā vispāratzītas profesionālās nacionālās organizācijas.

 

Latviju Starptautiskajā grāmatvežu federācijā pārstāv divi biedri:

  • Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) - pilns biedrs kopš 2009.gada novembra;
  • Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA) – asociētais biedrs kopš 2013.gada novembra.

 

IFAC vēsture


 

Starptautiskā grāmatvežu federācija tika dibināta 1977.gada 7.oktobrī Minhenē, Vācijā 11. Pasaules grāmatvežu kongresā.

 

IFAC tika izveidota, lai stiprinātu grāmatvežu profesiju pasaulē sabiedrības interesēs:

  • attīstot augstas kvalitātes starptautiskos revīzijas un apliecinājuma uzdevumu, publiskā sektora grāmatvedības, ētikas un izglītības standarts un atbalstot to pieņemšanu un izmantošanu;
  • atvieglojot sadarbību starp dalīborganizācijām;
  • sadarbojoties ar citām starptautiskām organizācijām;
  • kalpojot kā starptautiskais grāmatvedības profesijas pārstāvis un runātājs.

 

Sākot ar 63 dibinātājbiedriem no 51 valstīm 1977.gadā, IFAC biedru skaits ir pieaudzis un tagad sastāda vairāk nekā 175 pilnus un asociētus biedrus no 130 valstīm un jurisdikcijām visā pasaulē.

 

IFAC darbība


 

Būtisks veids, kā aizsargāt un kalpot sabiedrības interesēm, ir attīstīt un veicināt kvalitatīvu un starptautiski atzītu revīzijas un apliecinājuma uzdevumu, izglītības, ētikas un publiskā sektora grāmatvedības standartu izmantošanu. Šie standarti un ar tiem saistīti regulējumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu informācijas ticamību, no kuras ir atkarīgi investori un citas ieinteresētās personas.

 

Lai to panāktu, IFAC atbalsta šādas neatkarīgas standartu izstrādes padomes:

 

IFAC darbojas sabiedrības interesēs, pastāvīgi uzlabojot standartus revīzijas, izglītības, ētikas un valsts sektora finanšu pārskatu jomās, kā arī veicinot finanšu pārskatu pārskatāmību un harmonizāciju un nodrošinot labākas vadīšanas prakses profesionāliem grāmatvežiem, kas nodarbināti biznesā, tajā skaitā mazajā un vidējā biznesā. IFAC arī sniedz atbalstu tādos jautājumos, kā, piemēram, Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana, kurus izdod Starptautiskā grāmatvedības standartu padome (International Accounting Standards Board, IASB).

 

Lai nodrošinātu, ka visas pasaules grāmatveži ievēro godīguma un profesionālās kompetences principus, un atbalstītu viņu pūles kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanā, IFAC sadarbojas ar saviem biedriem – nacionālajām grāmatvežu un auditoru organizācijām. Turklāt šī federācija ir galvenais pasaules mēroga grāmatvežu profesijas interešu pārstāvis un izskata plašu sabiedriski nozīmīgu jautājumu loku. Šī uzdevuma sasniegšana tiek nodrošināta ar profesionālo organizāciju, kuras iesaistās un ir ieinteresētas Starptautiskās grāmatvežu asociācijas darbībā, viedokļu izpaušanu, kā arī ar vērtīgākas grāmatvežu praktiskās darbības pieredzes akumulēšanu un publiskošanu.