+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

IFAC aptaujas

IFAC Globālā MVP aptauja 2014

2014 IFAC Global SMP Survey

 

Globālo grāmatvedības un revīzijas mazo un vidējo prakšu (MVP) aptauju Starptautiskā Grāmatvežu federācija (International Federation of Accountants, IFAC) veic katru gadu globālajā līmenī, lai varētu izprast MVP pašreizējo stāvokli un attīstības tendences un iegūt dziļāku izpratni par MVP un to klientu – mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vajadzībām un problēmām, ar kurām šie uzņēmumi saskārās dažādās valstīs.

 

2014.gada globālā aptauja 21 valodā norisinājās no 2014.gada 3.novembra līdz 2014.gada 29.decembrim, un kopumā tika saņemtas 5 083 atbildes no 135 valstīm. Pētījumā tiek publicēti rezultāti kopumā pa valstīm un pasaules reģioniem.

 

2014.gada aptaujā ir piedalījušies arī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedri – mazās un vidējās grāmatvedības prakses. LRGA ir pateicīga visiem biedriem, kuri bija aktīvi un izteica savu viedokli par MVP Latvijā!

 

Lielākie grāmatvedības un revīzijas MVP izaicinājumi pasaulē (2014):

 • sekot līdzi jauniem standartiem un noteikumiem;
 • jauno klientu piesaistīšana;
 • spiediens pazemināt maksu par pakalpojumiem;
 • izmaksu pieaugums;
 • būt atšķirīgiem no konkurentiem;
 • laicīgi sekot līdzi jaunajām tehnoloģijām.

 

Lielākie grāmatvedības un revīzijas MVP klientu (tipiski MVU) izaicinājumi pasaulē (2014):

 • izmaksu pieaugums;
 • ekonomiskā nenoteiktība;
 • konkurence;
 • grūtības iegūt finansējumu;
 • atbilstība regulējošām prasībām;
 • piesaistīt un noturēt darbiniekus.

 

Galvenie faktori, kuri ietekmēs grāmatvedības un revīzijas praksi nākamajos 5 gados:

 • normatīvā vide;
 • konkurence;
 • tehnoloģiju attīstība;
 • uzticība un uzticamība profesijai;
 • spēja pielāgoties jaunajām klientu vajadzībām.

 

IFAC pētījums un 2014.gada Globālās MVP aptaujas rezultāti ir pieejami IFAC mājaslapā.

IFAC_Global_SMP_Survey_size