+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

IFAC publikācijas

4410. (Pārskatīts) Starptautiskais Radniecīgo Pakalpojumu Standarts “Informācijas apkopošanas uzdevumi”

 

4410. (Pārskatīto) SRPS “Informācijas apkopošanas uzdevumi” (International Standard on Related Services (ISRS) 4410 (Revised) – Compilation Engagements) 2012. gada jūlijā angļu valodā izdevusi Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (Internatonal Federation of Accountants, IFAC) Starptautiskā Revīzijas un apliecinājuma standartu padome (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB).

 

Šis standarts ir obligāti piemērojams LRGA biedru un sertificēto profesionālo grāmatvežu profesionālajā darbā, kuri uzņemas šādu uzdevumu veikšanu – sagatavot klientu finanšu pārskatus vai sniegt palīdzību šo pārskatu sagatavošanā, un šī prasība ir attiecināma gan uz fiziskajām, gan arī uz juridiskajām personām.

 

Standarts, kurš ir spēkā informācijas apkopošanas ziņojumiem, kas datēti ar 2013.gada 1.jūliju vai vēlāk, ir elektroniski bezmaksas pieejams privātai lietošanai angļu valodā IFAC mājaslapā (nepieciešama reģistrācija).

 

4410. (Pārskatīta) SRPS “Informācijas apkopošanas uzdevumi” oficiālais tulkojums latviešu valodā ir elektroniski bezmaksas pieejams LRGA biedriem un sertificētiem profesionāliem grāmatvežiem privātai lietošanai pēc pieprasījuma. Lūdzam sazināties ar lrga@lrga.lv, lai saņemtu aizpildīšanai Pieteikumu publikācijas saņemšanai.

 

 

Raksts par šo tēmu:  


 

Dr.oec. A.Ponomarjovs “Grāmatveža paraksts uz finanšu pārskata: nostādnes grāmatvedības firmām”

 

 

 

Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodekss

 

Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksu (The Code of Ethics for Professional Accountants) izdod viena no Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) neatkarīgām standartu izstrādes padomēm – Starptautiskā grāmatvežu ētikas standartu padome (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA).

 

Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksā ir noteiktas ētikas prasības, kas jāievēro profesionāliem grāmatvežiem un revidentiem.

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija, būdama IFAC asociētais biedrs, saņēma IFAC atļauju izmantot Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksu savu biedru un profesionālo sertificēto grāmatvežu darbā. Katra LRGA biedra un profesionāla sertificēta grāmatveža pienākums ir ievērot Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksa prasības un normas.

 

2018.gada Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksa rokasgrāmata ir elektroniski bezmaksas pieejama privātai lietošanai angļu valodā IFAC IESBA mājaslapā (nepieciešama reģistrācija).

 

2014.gada Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksa rokasgrāmata latviešu valodā ir pieejama LZRA mājaslapā.

 

 

Raksti par šo tēmu:  


 

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs “Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika”

 

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs “Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika: apmācības metodes”

 

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs; Mg.soc., ACCA Olga Molčanova “Jauns IFAC IESBA Starptautiskais profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss”, 1. daļa; raksts publicēts žurnālā Bilance Nr. 7 (451) 2019. gada jūlijā

 

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs; Mg.soc., ACCA Olga Molčanova “Jauns IFAC IESBA Starptautiskais profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss”, 2. daļa; raksts publicēts žurnālā Bilance Nr. 8 (452) 2019. gada augustā