+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

15.06.2019. stājas spēkā jauns Starptautiskais profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss

Šodien, 15.06.2019. stājas spēkā jauns Starptautiskais profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss (ieskaitot starptautiskos neatkarības standartus) (the International Code of Ethics for Professional Accountants), kuru izdod viena no Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) neatkarīgām standartu izstrādes padomēm – Starptautiskā grāmatvežu ētikas standartu padome (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA).

 

Lai gan 2018. gada Ētikas kodeksa redakcijā ētikas pamatprincipi nav mainījušies, salīdzinot ar iepriekšējo, 2016. gada redakciju, ir veiktas būtiskas izmaiņas, apvienojot konceptuālas pamatnostādnes – pieeju, kas nosaka profesionāla grāmatveža pienākumu identificēt, novērtēt un novērst apdraudējumu pamatprincipu ievērošanai un, ja nepieciešams, neatkarībai.

 

Jauns Ētikas kodekss ir pilnībā pārrakstīts un vieglāk lietojams. Papildus jaunajai struktūrai 2018. gada Ētikas kodekss iekļauj:

 

  • pārskatītus “drošības pasākumus”, kuri ir labāk saskaņoti ar apdraudējumiem profesionālu grāmatvežu ētikas pamatprincipu ievērošanai;
  • stingrākas neatkarības prasības attiecībā uz darbinieku ilglaicīgu saistību ar revīzijas klientu;
  • jaunas un pārskatītas sadaļas, kas veltītas profesionāliem grāmatvežiem algotā darbā saistībā ar informācijas sagatavošanu un iesniegšanu un spiedienu, lai tie pārkāptu ētikas pamatprincipus;
  • skaidri norādījumi grāmatvežiem publiskajā praksē, ka noteiktie profesionālo grāmatvežu algotā darbā noteikumi attiecas arī uz tiem;
  • jauni norādījumi, lai uzsvērtu faktu un apstākļu izpratnes nozīmi, pielietojot profesionālu spriedumu; un
  • jaunas vadlīnijas, lai izskaidrotu, kā ētikas pamatprincipu ievērošana atbalsta profesionālā skepticisma izmantošanu revīzijas vai citos apliecinājuma uzdevumos.

 

2018. gada Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa rokasgrāmata ir elektroniski bezmaksas pieejama privātai lietošanai angļu valodā IFAC IESBA mājaslapā (nepieciešama reģistrācija).

 

Code2018