+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

2019. gada pārskatu termiņi tiek pagarināti

LRGA_2019GP_4

22.03.2020. stājās spēkā jauns likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313373).

 

Likuma 18. pants nosaka iespēju tiesības iesniegt gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu vēlāk nekā pašreiz ir noteikts atbilstošajos normatīvajos aktos:

  • sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2019. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trim mēnešiem pārsniedz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta pirmajā daļā noteikto iesniegšanas termiņu;
  • biedrība vai nodibinājums, kas pārsniedz Biedrību un nodibinājumu likuma 52. panta trešajā daļā noteikto termiņu un 102. pantā noteikto, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam;
  • reliģiskā organizācija, kuras gada pārskatu iesniegšanas termiņu nosaka saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 13. panta ceturtās daļas 2. punktu izdotie Ministru kabineta noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam.

 

22.03.2020. stājās spēkā arī attiecīgie grozījumi Komerclikumā, kas paredz, ka kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces un kopsapulces varēs noturēt attālināti un balsot, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus - https://likumi.lv/ta/id/313376.

 

 

 

 

Atslēgvārdi: