+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Aicinājums paust viedokli par grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Mg.soc. Ņina Vasiļevska,
LRGA metodoloģijas komitejas locekle,
LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede

 

Lūdzu paust viedokli par grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas publicēti “Latvijas Vēstnesis” numurā 248 (5566) 18.12.2015. un stājušies spēkā 01.01.2016. (viedokļi jānosūta uz e-pastu lrga@lrga.lv). 

 

Saskaņā ar šiem grozījumiem ar 01.01.2017. visiem darbiniekiem, kuriem alga nesasniedz minimālo darba algu, darba devējam no saviem līdzekļiem būs jāpiemaksā VSAOI par starpību no algas apmēra līdz MK noteiktajai minimālās mēneša algas likmei.

 

Aicinu iepazīties ar grozījumiem VSAOI likuma pantu 20.3 un pārejas noteikumu punktiem 53., 54., 55. un 56.

 

Ar likumu jaunajā redakcijā var iepazīties izvēloties nākotnes redakciju – no 01.01.2017.

 

Pagājušajā gadā gāja runa par to ka MUN maksātājiem vajadzēs piemaksāt par katru darbinieku papildus VSAOI, jo tas nodoklis ko maksā MUN maksātāji no apgrozījuma, nenodrošina darba ņēmējus ar pienācīgu pabalstu gadījumos, kad tas ir jāsaņem no budžeta. Tāpēc tapa šie grozījumi VSAOI likumā, bet papildus tam tapa arī šie grozījumi un tie jau skar visus tos darbiniekus, kuri strādā nepilnu darba laiku vai kuri nostrādāja pilnu mēnesi, bet darba alga ir mazāka par minimālo.

 

Kā paskaidroja Labklājības ministrijas pārstāvji tikšanās laikā LDDK, grozījumi veikti sekojošu iemeslu dēļ:

  • sakarā ar piedalīšanos konkursos tiek pievērsta uzmanība vidējās darba algas lielumam, tāpēc daudzi atskaitēs sāk norādīt mazāk stundu, tiek uzskatīts, ka tas tiek darīts ar speciālu nolūku;
  • izskaust nepilnu darba laiku;
  • ja nodarbina uz nepilnu darba laiku, darba devējiem jāatrod nauda, lai vismaz piemaksātu VSAOI līdz minimālajai algai;
  • un vienkārši politisks pasūtījums (tas gan netika paskaidrots – kādu).

 

Uzskatu ka šo grozījumu dēļ nākamajā gadā daudzi darba ņēmēji paliks bez darba, jo darba devēji atbrīvos darbiniekus, kuri nodarbināti uz nepilnu darba laiku, tā kā diez vai vēlēsies piemaksāt kaut ko papildus.

 

Attiecīgi valstī palielināsies bezdarbnieku rindas un izmaksājamo pabalstu summa vai palielināsies izmaksas “aploksnēs”, nedomāju, ka tāds bija grozījumu mērķis.

 

Saskaņā ar jūsu viedokļiem LRGA veiks apkopojumu, kopā LDDK un LZRA aicinās tikties ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai iebilstu un lūgtu atcelt šos grozījumus.

 

 

Atslēgvārdi: