+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmata mikrosabiedrībām un mazām sabiedrībām

Esam priecīgi paziņot, ka īstenotā Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta “Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” ietvaros Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija sadarbībā ar Finanšu ministriju ir izstrādājusi vadlīnijas grāmatvedības organizāciju dokumentu sagatavošanai – “Grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmata” (turpmāk – Rokasgrāmata), kas paredzēta mikrosabiedrībām un mazām sabiedrībām Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē, lai atvieglotu darbu uzņēmumu vadītājam un grāmatvedības kārtošanas veicējam (grāmatvedim vai ārpakalpojumu grāmatvedim).

 

Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt praktizējošiem grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem gūt dziļāku izpratni par grāmatvedības organizācijas dokumentu saturu un praktisko piemērošanu, piedāvājot skaidrojošus piemērus un grāmatojumus. Rokasgrāmatā un tās pielikumos ir aplūkoti praktiski paņēmieni, ko praktizējoši grāmatveži un uzņēmumu vadītāji var izmantot sava uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paketes izstrādāšanas gaitā, pielāgojot tos savu uzņēmumu darbības īpatnībām. Šo ieteikumu galvenais mērķis ir palīdzēt praktizējošiem grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem nodrošināt kvalitatīvu grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu uzņēmumā, kas sekmēs efektīvu grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu atbilstošu saglabāšanu, kvalitatīvu finanšu pārskatu un citu grāmatvedības pārskatu sagatavošanu. Rokasgrāmatai un tajā lietotajiem grāmatvedības kontējumiem un paraugiem ir ieteikuma raksturs.

 

Rokasgrāmata ir ievietota elektroniskās lietošanas vidē Finanšu ministrijas tīmekļu vietnē bez maksas:

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/gramatvedibas_politika/gramatvedibas_organizacijas_dokumentu_rokasgramata_mikrosabiedribam_un_mazam_sabiedribam___/Pateicapahgfhsgj

 

Īpašu pateicību izsakām LRGA izpilddirektorei Svetlanai Šemelei par ieguldīto darbu Rokasgrāmatas izstrādes projektā.