+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

IFAC Globālās mazo un vidējo prakšu 2016. gada aptaujas rezultāti

IFAC_SMP_2016

 

2017.gada 16.martā Starptautiskā Grāmatvežu federācija (International Federation of Accountants, IFAC) publicēja Globālās mazo un vidējo prakšu 2016.gada aptaujas rezultātus.

 

Globālo grāmatvedības un revīzijas mazo un vidējo prakšu (MVP) aptauju IFAC veic katru gadu globālajā līmenī, lai varētu izprast MVP pašreizējo stāvokli un attīstības tendences un iegūt dziļāku izpratni par MVP un to klientu – mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām un problēmām, ar kurām šie uzņēmumi saskārās dažādās valstīs.

 

2016.gada globālā aptauja 23 valodās norisinājās no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 30.novembrim, un kopumā tika saņemtas atbildes no 5 060 respondentiem no 164 pasaules valstīm. Pētījumā tiek publicēti rezultāti kopumā pa valstīm un pasaules reģioniem.

 

2016.gada aptaujā ir piedalījušies arī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedri – mazās un vidējās grāmatvedības prakses. LRGA ir pateicīga visiem biedriem, kuri bija aktīvi un izteica savu viedokli par MVP Latvijā!

 

IFAC pētījums un 2016.gada Globālās MVP aptaujas rezultāti ir pieejami IFAC mājaslapā.

 

Lielākos MVP izaicinājumus 2016.gadā pasaulē mēs publicējam zemāk.

 

IFAC_SMP_1

 

IFAC_SMP_2

 

IFAC_SMP_3

 

IFAC_SMP_4