+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

IFAC Valde pieņēma lēmumu rekomendēt IFAC Padomei LRGA uzņemšanu IFAC par pilntiesīgu biedru

 

LRGA_IFAC_Board_September2018

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijai (LRGA) ir patiess prieks paziņot, ka Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) Valde tās sanāksmes laikā 2018. gada septembrī pieņēma lēmumu rekomendēt IFAC Padomei Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas uzņemšanu Starptautiskajā grāmatvežu federācijā par pilntiesīgu biedru.

 

Pēc IFAC personāla, IFAC Atbilstības konsultatīvas grupas (Compliance Advisory Panel, CAP) un IFAC Valdes apstiprinājuma, LRGA pieteikums tiks iesniegts IFAC Padomei galīgajai apstiprināšanai ikgadējās Padomes sanāksmes laikā, kura notiks 2018. gada novembrī, un kurā piedalīsies visi IFAC biedri.

 

Iestāšanās procedūra IFAC

 

Kopš LRGA pieteikuma dokumentu iesniegšanas IFAC, notika to izskatīšana un izvērtēšana IFAC komandā. Pieteikuma novērtēšanas procesa ietvaros, IFAC atbildīgais personāls vairākkārt sazinājās ar LRGA, lai noskaidrotu interesējošo informāciju, saņemtu papildu informāciju un veiktu intervijas ar asociācijas pārstāvjiem.

 

Pēc tam, kad visa nepieciešama un pieprasīta informācija tika saņemta un sniegtas atbildes uz visiem papildus jautājumiem, tika izteikts IFAC komandas sākotnējais viedoklis (ieteikums) IFAC Atbilstības konsultatīvai grupai par LRGA sagatavotību dalībai. CAP uzdevums ir uzraudzīt un konsultēt IFAC personālu IFAC prasību atbilstības jautājumos, piemēram, ieviešot un īstenojot atbilstības programmas prasības dalīborganizācijās, sniegt ieteikumus IFAC Padomei par dalības kandidātiem, kā arī sadarboties ar reģionālajām organizācijām un grāmatvedības grupām. 2018. gada aprīlī notika LRGA pārstāvju tikšanās ar IFAC Atbilstības konsultatīvas grupas dalībniekiem no 7 dažādām valstīm. Tikšanās laikā LRGA pārstāvji uzstājās ar prezentācijām un sniedza nepieciešamas atbildes.

 

Ja ieteikums dalībai ir pozitīvs un saskaņots starp IFAC personālu un IFAC Atbilstības konsultatīvo grupu, pieteikumam jābūt apstiprinātam IFAC valdē. 2018. gada jūlijā IFAC Atbilstības konsultatīvas grupas sanāksmes laikā tika pieņemts lēmums rekomendēt IFAC Valdei Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas uzņemšanu Starptautiskajā grāmatvežu federācijā par pilntiesīgu biedru. Savukārt, IFAC Valde pieņēma pozitīvo lēmumu 2018. gada septembrī.

 

Pēc IFAC personāla ieteikuma un Valdes apstiprinājuma, LRGA pieteikums tiks iesniegts IFAC Padomei galīgajai apstiprināšanai ikgadējās Padomes sanāksmes laikā.