+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Lietuvas Grāmatvežu un revidentu asociācija uzņemta IFAC par asociēto biedru

Sirsnīgi apsveicam mūsu sadarbības partneri – Lietuvas Grāmatvežu un revidentu asociāciju (Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, LBAA) ar uzņemšanu Starptautiskajā grāmatvežu federācijā par asociēto biedru, kas notika IFAC Padomes sēdē Briselē 15.11.2017.

 

Starp LRGA un LBAA pirms vairākiem gadiem tika noslēgts sadarbības līgums. Starp LRGA un LBAA prioritātēm ir profesionālo grāmatvežu sertifikācija atbilstoši IFAC IAESB Starptautiskiem izglītības standartiem, kā arī Vadlīniju sagatavošana grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, kuras balstās uz IFAC IESBA Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksu un kvalitātes nodrošināšanas standartiem.

 

Lietuvas Grāmatvežu un revidentu asociācija tika dibināta 1990.gadā, un tā ir sabiedriskā bezpeļņas nevalstiskā profesionālā organizācija, kura apvieno profesionālus grāmatvežus, revidentus, grāmatvežu un revidentu firmas Lietuvā.

 

IFAC_Council_meeting_2017

Fotoattēlā (no kreisās uz labo pusi): Olga Molčanova, LRGA valdes locekle, Starptautiskā Sekretariāta vadītāja; Daiva Čibirienė, LBAA prezidente; Daiva Žumbakienė, LBAA kolēģijas locekle; Andrejs Ponomarjovs, LRGA prezidents.

 

Atslēgvārdi: