+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

LRGA atbalsta VID plānus ieviest grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju sertifikāciju

Informācija medijiem
23.01.2018.

 

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija atbalsta Valsts ieņēmumu dienesta plānus ieviest grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju sertifikāciju

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija iestājas par grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju sertifikāciju, ņemot vērā, ka šobrīd tirgū aptuveni 70% no grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem ir grūti identificējami un nav iespējams novērtēt to sniegto pakalpojumu kvalitāti.

 

Latvijas tirgū, pēc Uzņēmuma reģistra datiem, darbojas vairāk nekā 7 tūkstoši grāmatvežu ārpakalpojumu sniedzēju. Situācijā, kad valstī nepastāv grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju darbības reglamentācija, arvien biežāk izskan valsts institūciju, biznesa un investoru bažas par grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju spēju uzturēt profesionālo kvalifikāciju, nodrošināt sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un savas darbības caurspīdīgumu, sniegt ieguldījumu cīņā ar korupciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumiem, izpildot vietējo normatīvo aktu un starptautisko rekomendāciju prasības.

“Pēdējo gadu laikā veiktās izmaiņas normatīvo aktu sistēmā un grāmatvedības ārpakalpojumu nozares darbības vidē būtiski ietekmēja gan pašus ārpakalpojumu sniedzējus, gan arī viņu klientus. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas un valsts regulatoru kopīgi risināms uzdevums ir nodrošināt pārliecību, ka profesijas pārstāvji turpina sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, tādējādi sniedzot ieguldījumu valsts ekonomikas izaugsmē un attīstībā, kā arī “ēnu” ekonomikas un korupcijas apkarošanā.  Ir vairāki iemesli, kāpēc tieši sertifikācija nodrošinās šādas pārliecības radīšanu – tas nozīmē grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju atbilstību ētikas un profesionālās darbības standartiem, pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju interešu sabalansētību, kā arī to, ka tiks ņemtas vērā arī trešo pušu – investoru, kreditoru un valsts intereses”, norāda Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents Andrejs Ponomarjovs.

“Mēs vēlamies, lai grāmatvedības ārpakalpojumu tirgus būtu sakārtots un to pēc iespējas mazāk ietekmētu pakalpojumu sniedzēji, kas uzņēmumiem sniedz apšaubāmas kvalitātes pakalpojumus. Tas būtiski ietekmē grāmatvežu ārpakalpojumu nozares reputāciju, kā arī rada zaudējumus uzņēmumiem un valstij. Sertifikācija šos riskus, mūsuprāt, būtiski samazinātu, par ko liecina arī citu nozaru pieredze, kurām sertifikācija jau ir ieviesta”, atzīst Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Grāmatvedības ārpakalpojumu komitejas vadītāja Lilita Bērziņa.

“Pēc tikšanās ar Valsts ieņēmumu dienestu mēs plānojam jau tuvākajā laikā organizēt tikšanās arī ar uzņēmēju aprindām, tostarp mazā un vidējā biznesa pārstāvjiem, citām organizācijām un valsts institūcijām, lai šo jautājumu rūpīgi izdiskutētu un meklētu labākos risinājumus sertificēšanas ieviešanai, jo ir svarīgi panākt, lai visiem būtu skaidri spēles noteikumi un sertifikācija tiešām dotu tos rezultātus, ko no tās mēs visi sagaidām”, saka Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas Publiski nozīmīgu struktūru komitejas vadītāja Lienīte Caune.