+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

LRGA biedra zīmes un goda zīmes pasniegšanas ceremonija 05.06.2015., 10 ietekmīgāko grāmatvedības un revīzijas nozares speciālistu apbalvošanas ceremonija

DSC02079

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijai 2014.gads ir bijis īpaši panākumiem bagāts. Šajā gadā, pirmkārt, tika atzīmēta Grāmatvežu asociācijas XX gadadiena kopš tās dibināšanas, otrkārt, asociācija tuvinājās izvirzīto mērķu sasniegšanai – tika iegūta starptautiskā atzīšana, kļūstot par Starptautiskās grāmatvežu federācijas (IFAC) asociēto biedru. 2015.gadā sekmīgi turpinās Eiropas Grāmatvežu federācijas (FEE) asociētā biedra statusa iegūšanas process. Tajā pašā laikā Grāmatvežu asociācijas pozīcijas tiek nostiprinātas arī Latvijā – tuvojas noslēgumam apvienošanās ar Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociāciju (LATGRAASA).

 

Visi iepriekš minētie panākumi ir bijuši iespējami, tikai pateicoties neatlaidīgam Grāmatvežu asociācijas biedru darbam, atbalstam, un, kas ir ļoti būtiski, vienotības sajūtai kopēju mērķu sasniegšanā.

 

Par godu zīmīgajiem notikumiem un ar mērķi īpaši atzīmēt Grāmatvežu asociācijas biedru vienotību, 2015.gada 5.jūnijā tika pasniegtas Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedra zīmes.

 

2015.gada 5.jūnijā Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija svinīgajā ceremonijā īpaši atzīmēja tos asociācijas biedrus, kas snieguši lielu ieguldījumu asociācijas attīstībā, biedrus, kuri piedalās asociācijas darbā no tās pirmsākumiem, kā arī tos, kuri pirmie saņēma Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas profesionālā grāmatveža sertifikātus.

 

Galerija

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedra zīme

 

Biedra zīmes dizains

Biedra zīmes centrā atveidots Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas ģerbonis. Zīmes abās pusēs attēloti latviešu tautas folkloras ornamenti un romiešu cipari. Biedru zīmes augšdaļā puslokā uzraksts LATVIJAS REPUBLIKA, lejasdaļā puslokā uzraksts GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA.

 

Biedra zīmes apraksts

Par godu biedru vienotībai un zīmīgajiem notikumiem (iestāšanās Starptautiskajā grāmatvežu federācijā) biedra zīmē ir iestrādāti šādi simboli – centrālā daļā  “XX” un sānos divas Jumja zīmes, kam ir simboliska nozīme – šīs zīmes ir apliecinājums biedru vienotībai un, līdzīgi kā senie latvieši, Jumja zīmi novietojot spāru galos, nodrošina bagātību un saticību mājās. Zīmīgi ir arī tas, ka latviešu tautas folklorā jostu, kurā ieausts Jumis, nēsā saimnieks.

 

LRGA_biedra_zime

 

10 ietekmīgākie grāmatvedības un revīzijas nozares speciālisti

 

2014.gads iezīmējās ar uzsākto reformu finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas jomā, kā arī reformu auditordarbības un tās uzraudzības regulējumā, un 2015.gadā šīs reformas turpinās. Gan ar finanšu pārskatu sagatavošanu saistītie jautājumi, gan jautājumi, kas attiecas uz finanšu pārskatu revīzijas veikšanu, veido vienotu ziņošanas infrastruktūru valstī, un veicamās reformas ir vērstas uz šīs infrastruktūras turpmāku attīstību. Tāpēc kļūst īpaši svarīgas saiknes starp grāmatvedības un revīzijas nozares profesionāļiem nacionālajā un starptautiskajā līmenī, regulatoriem, tiem, kas iesaistās izglītības (apmācības) procesā, kā arī finanšu pārskatu lietotājiem.

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija vēlas pateikties tiem nozares speciālistiem, kuri laika gaitā aktīvi ir iesaistījušies šajos procesos:

  • sniedza nozīmīgu ieguldījumu normatīvā regulējumā izstrādē grāmatvedības un revīzijas jomā, aktīvi piedaloties Finanšu ministrijas izveidotajās darba grupās un sniedzot savus priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem,
  • pārstāvēja profesionālās aprindas forumos un diskusijās vietējās un starptautiskajās konferencēs, kā arī attiecībās ar starptautiskajām organizācijām, ieskaitot Pasaules banku, Starptautisko grāmatvežu federāciju, Eiropas Grāmatvežu federāciju),
  • iesaistījās apmācības jomā, pasniedzot profesionālos kursus par grāmatvedības un revīzijas jautājumiem, ieskaitot Starptautisko grāmatvedības un revīzijas standartu piemērošanu, kā arī mācību procesa organizēšanā grāmatvedības un revīzijas jomā vadošajās mācību iestādēs Latvijā,
  • darbojas regulatora jomā uzraudzības nodrošināšanā pār profesiju, kā arī pārstāvot valsts vietējās un starptautiskajās konferencēs un attiecībās ar starptautiskajiem regulatoriem.

 

Ar Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas goda zīmi īpaši tika atzīmēti tie 10 ietekmīgākie grāmatvedības un revīzijas nozares speciālisti, kuri sniedza būtisku ieguldījumu grāmatvedības un revīzijas nozarē Latvijā:

 

Lolita Čapkeviča

Lolita Čapkeviča,

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekle

 

 

Armīne Movsisjana

Armīne Movsisjana,

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekle

 

 

Ilze Palmbaha

Ilze Palmbaha,

Finanšu ministrija, vecākā eksperte, LATGRAASA

 

 

Andrejs Ponomarjovs

Andrejs Ponomarjovs,

Latvijas Republikas Grāmatvedības asociācijas prezidents, Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

 

 

Arta Priede

Arta Priede,

Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītājas vietniece

 

 

Kaspars Rutkis

Kaspars Rutkis,

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes loceklis, LATGRAASA valdes loceklis

 

 

Ruta Šneidere

Ruta Šneidere,

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāja  vietniece, asociētā profesore, Latvijas Universitātes Grāmatvedības un audita katedras vadītāja

 

 

Dace Šodnaka 

Dace Šodnaka,

Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta vecākā eksperte revīzijas jautājumos – revīzijas uzraudzības komisijas vadītāja

 

 

Sandra Vilcāne

Sandra Vilcāne,

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes priekšsēdētāja

 

 

Maruta Zorgenfreija

Maruta Zorgenfreija,

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedre

 

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija atzīmē arī to speciālistu ieguldījumu, kuri ar savu atbalstu veicināja grāmatveža un revidenta profesijas attīstību Latvijā, tādejādi stiprinot profesionālo organizāciju lomu, tostarp arī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju – šo cilvēku ieguldījumu asociācija īpaši atzīmē ar Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas goda zīmi; asociācija ar goda zīmi atzīmē arī profesionālo izdevumu sniegto ieguldījumu nozares attīstības veicināšanā un stiprināšanā:

 

Daiga Auziņa-Melalksne,

Rīgas fondu biržas Nasdaq valdes priekšsēdētāja

 

Sigitas Babarskas,

Lietuvas Grāmatvedības ārpakalpojumu firmu asociācijas prezidents

 

Liene Dubava,

Rīgas Fondu birža Nasdaq valdes locekle

 

Ingrīda Latimira,

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekle

 

Irita Lukšo,

Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļa vadītāja

 

Jonas Mackevičius,

Viļņas Universitātes Ekonomikas fakultātes profesors

 

Anita Mihejeva,

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izpilddirektore

 

Maija Orbidāne,

Rīgas Fondu birža Nasdaq Emitentu pakalpojumu vecākā speciāliste

 

Danguolė Pranckėnienė,

Lietuvas Grāmatvežu un revidentu asociācijas prezidente

 

Ņina Saļņikova

MKC Vērtspapīri

 

Lietišķās informācijas dienests, žurnāls Bilance

 

Izdevums iFinanses.