+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Informācija par tikšanos ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem 22.09.2016.

2016.gada 22.septembrī notika tikšanās ar Labklājības ministriju, kurā piedalījās Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas pārstāvji, lai pārrunātu grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kuri stāsies spēkā 01.01.2017.

 

No Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas puses tikšanās piedalījās Ņina Vasiļevska un Vineta Kaļķe-Bluķe.

No Labklājības ministrijas (LM) puses piedalījās Elīna Dreimane un Sandra Rucka.

 

Tikšanās sākuma Ņina Vasiļevska informēja LM pārstāvjus par veikto aptauju starp LRGA biedriem, par to, kādas sekas varētu radīt VSAOI 20.3 panta izmaiņas, kas stāsies spēkā ar 01.01.2017., un ka LRGA biedru lūgums ir atcelt grozījumus, kas saistās ar nepilna darba laika darbiniekiem.

 

LM pārstāvji informēja par to, kas piedalījās minētā likumprojekta izstrādes darba grupā - likumprojekta izstrādei ar Finanšu ministrijas 2015.gada 20.maija rīkojumu Nr.212 tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā bija iekļauti 12.Saeimas deputāti, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji. Diemžēl LRGA nebija starp uzaicinātajiem.

 

Darba grupā nevienam nebija iebildumu pret paredzamajām izmaiņām VSAIO likumā.

 

LM pārstāvji esot norādījuši iespējamo risku, proti, ja likums stāsies spēkā, darbu zaudēs daudzi nodokļu maksātāji, kā arī var palielināties izmaksas no VSAOI budžeta (sk. likumprojekta anotāciju):

Lai gan likumprojekta mērķis ir vērsts uz to, lai nodrošinātu pakāpeniski visu darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, tomēr pastāv iespēja, ka daļa darba ņēmēju paliks bez darba vai pat vispār kļūs ekonomiski neaktīvi, t.i., tiks atbrīvoti vai arī kapitālsabiedrības tiks likvidētas, kā arī pastāv iespēja, ka pašlaik legāli nodarbinātie tiks nelegāli nodarbināti, tādejādi turpinot darboties “ēnu ekonomikā”. Līdz ar to pastāv risks, ka speciālā budžeta ieņēmumi no šī likumprojekta ieviešanas nesasniegs prognozētos ieņēmumus. Papildus šādas pieejas ieviešana faktiski Latvijas darba tirgu padarīs mazāk elastīgu, arī godprātīgajiem darba devējiem, jo īpaši tiem, kas darbojas eksporta jomā, būs mazākas iespējas reaģēt uz pēkšņām pieprasījuma izmaiņām, kamēr citu valstu konkurējošajiem uzņēmumiem šādu ierobežojumu nebūs. Bez tam jāņem vērā, ka darba ņēmēji, kuri būs palikuši bez darba, palielinās bezdarbnieku skaitu, samazināsies jaunu darba vietu radīšanas temps, jo īpaši mazāk kvalificētu darbinieku gadījumā, iespējams, būtiski palielinot ilgstošā un arī strukturālā bezdarba riskus, kā arī palielināsies izdevumi, kas būs saistīti ar bezdarbnieku pabalstu izmaksu un citiem bezdarbnieku atbalsta pasākumiem, tajā skaitā pārkvalifikāciju, kā arī pašvaldību sniegtajam sociālās palīdzības atbalstam.

 

LM pārstāvji informēja, ka 1/3 daļai no VSAOI maksātājiem iemaksu objekts ir mazāks par minimālo algu, par to ka MUN nodarbināto iemaksas ir tik mazas, ka, lai nopelnītu minimālo garantēto pensiju būtu, jāstrādā 100 gadi. Tā kā likumprojekts sākotnēji bija domāts, lai sociāli aizsargātu MU strādājošos, un ir vērojama tendence MU strādājošo skaita pieaugumam, šobrīd tie ir 10% no strādājošiem, bet EM pārstāvji norādīja uz to, ka arī lielam skaitam SIA darbinieku būs jāstrādā 100 gadi, lai nopelnītu minimālo garantēto pensiju, tika pieņemts lēmums paplašināt to objektu skaitu, uz ko varētu attiekties likumprojekta izmaiņas.

 

LM pārstāvji norādīja uz to, ka, ja darbinieku ir nepieciešams nodarbināt mēnesī tikai dažas dienas vai stundas, tad kāpēc viņš visu mēnesi jātur darba ņēmēja statusā?

 

Saskaņā ar VSAOI likuma pārejas noteikumu 55. punktu Ministru kabinets izvērtē šā likuma 20.3 panta piemērošanas rezultātus un līdz 2019.gada 1.oktobrim iesniedz  ziņojumu Saeimai. Tātad, tad arī spriedīs par ieguvumiem / zaudējumiem no  likumprojekta izmaiņām.

 

Sarunā noprecizēti daži neskaidrie jautājumi šo grozījumu piemērošanā:

 

1) Kā darba devēji pārliecināsies, ka darba ņēmējam tā ir pirmreizēja darba vieta, ka nav bijis iepriekš nodarbināts 12 mēnešus u.c. nosacījumi, kas ļauj nepiemērot minimālo obligāto iemaksu objektu?

 

Atbilde – pēc ziņu nosūtīšanas par darbinieka pieņemšanu darbā, EDS sistēmā tiks saņemts paziņojums, ka par šiem darbiniekiem nav jāpiemēro minimālais obligāto iemaksu objekts.

 

2) Vai šīs piemaksas attiecas arī uz darba ņēmējiem ES nerezidentiem?

 

Atbilde – jā. Kas attiecas uz nerezidentiem, gadījumos, ja tie saņem samaksu divās valstīs, tad ir arī jāizvērtē, kurā valstī VSAOI ir jāveic, jo nevar būt vienlaicīgi sociāli apdrošināts divās valstīs. Ja ir nodarbināts vienlaicīgi divās valstīs, tad jāgriežas sociālās apdrošināšanas aģentūrā (savā valstī vai LR), lai saņemtu A1 sertifikātu (sk. http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pakalpojumi-eiropas-savieniba/darbs-cita-es-valsti).

 

Par šo jautājumu VSAOI likumā pašlaik arī tiek veikti grozījumi (Saeimā ceturtdien, 22.09.2016., trešajā galīgajā lasījumā pieņemti grozījumilikumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (likums par VSA), ar kuriem plānots novērst iespēju personai būt sociāli apdrošinātai 2 valstīs, ieviest tiesības labot pašnodarbinātā ziņojumu, kā arī veikt citas izmaiņas).