+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

LRGA iesūtīto viedokļu apkopojums par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumiem

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija apkopoja savu biedru un citu ieinteresēto pušu LRGA iesūtītos komentārus (publicēti sadaļā Viedokļi) saistībā ar 2015.gada 26.martā otrajā lasījumā atbalstīto grozījumu Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un publisko šo viedokļu apkopojumu:

 

1. Mikrouzņēmumu nodokļa (tālāk – MUN) maksāšanas režīma izmantošanas liegums grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem veicinās vienlaicīgu šo uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu kvalitātes kritumu un pakalpojumu cenu kāpumu, kā arī grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju daļēju vai pilnīgu pāreju „ēnu” ekonomikā, un radīs apdraudējumu grāmatvedības pakalpojumu sniedzošo uzņēmumu turpmākai darbībai.

 

2. MUN maksāšanas režīma izmantošanas liegums konkrētām nozarēm (arī grāmatvedības nozarē) ir klāji diskriminējoša norma, kas attiecīgās nozarēs nostāda nepamatoti nelabvēlīgākos apstākļos kā citas nozares, un izkropļo konkurenci Latvijā, pasliktinot grāmatvedības nozares vispārējo stāvokli.

 

3. Ņemot vērā mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu ierobežotus resursus, cenu kāpums grāmatvedības pakalpojumiem atstās būtisku iespaidu arī uz šo uzņēmumu darbību. Komersanti būs spiesti meklēt pakalpojumu sniedzējus, kas spēs nodrošināt grāmatvedības pakalpojumus par iepriekšējo cenu, bet to kvalitāte būs apšaubāma.

 

4. Grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, kas lems par labu darbības turpināšanai, sniegto pakalpojumu cenu līmeņa saglabāšanai būs pieejami tikai divi instrumenti – sniegto pakalpojumu kvalitātes mazināšana vai izmaksu, kas nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai, samazināšana (izmaksu struktūras pārskatīšana).

 

5. Bažas par grāmatvedības pakalpojumu kvalitātes kritumu ir saistītas ar to, ka grāmatvedības pakalpojumus sniedzošajiem uzņēmumiem atliks aizvien mazāk finanšu resursu iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas uzturēšanai un nodrošināšanai.

 

6. Mikrouzņēmumu izmaksu optimizācija varētu būt saistīta ar darbavietu samazināšanu un bezdarba līmeņa palielināšanos valstī, sniegto pakalpojumu kvalitātes kritumu, kā arī pāreju „ēnu” ekonomikā, tas ir, apliekamo ienākumu slēpšanu, izmaksu mākslīgo palielināšanu, darba algu izmaksāšanu aploksnēs, kā arī ar citu nodokļu un izmaksu optimizēšanas mehānismu izmantošanu.

 

7. Ņemot vērā, ka Latvijas reģionos sociāli ekonomiskā situācija būtiski atšķiras, plānotās izmaiņas īpaši negatīvi ietekmēs lauku reģionus.

 

8. Nelielās sociālās iemaksas, kas tiek maksātas par mikrouzņēmumu darbiniekiem, tiek uzskatītas par vienu no būtiskākajiem apdraudējumiem iedzīvotāju labklājībai, tomēr, ņemot vērā grāmatvežu darba specifiku, šī iedzīvotāju grupa ir vislabāk informētā par sociālo iemaksu apmēriem un apzinās iespēju brīvprātīgi veikt sociālās iemaksas kādā no pensiju fondiem.

 

9. MUN maksāšanas statusa ieviešana 2010.gadā ir nodrošinājusi virkni sociāli ekonomisko problēmu faktisku risināšanu valsts līmenī, kā rezultātā tika panākta Latvijas ekonomikas izaugsme un sabiedrības labklājības līmeņa celšanās. Ar MUN statusa ieviešanu, vienlaikus tika radīta iespēja mazo uzņēmumu saimnieciskās darbības pārejai legālajā sektorā, kā arī veicināta jaunu uzņēmumu veidošanās. Plānotās izmaiņas apdraud turpmāku valsts ilgtspējīgu attīstību, rada nelabvēlīgu vidi mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu attīstībai, kā arī mazina sociālo labklājību valstī kopumā.

 

 

Atslēgvārdi: ,