+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

LRGA un Azerbaidžānas Republikas Auditoru palāta parakstīja sadarbības līgumu

2017.gada 30.jūnijā Baku, Azerbaidžānas Republikā Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija un Azerbaidžānas Republikas Auditoru palāta parakstīja līgumu par sadarbību un partnerību.

 

Sadarbības līguma mērķis ir grāmatvežu, revidentu un citu saistītu profesiju attīstība, t.sk.:

  • veicināt Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS), Starptautisko revīzijas standartu (ISA), kā arī citu Starptautiskās grāmatvežu federācijas (IFAC) izdotu standartu ieviešanu un izmantošanu biedru profesionālajā darbībā;
  • biedru profesionāla attīstība un savstarpēja komunikācija;
  • sadarbība profesionālās sertifikācijas attīstībā izmantojot abu pušu apmācību centru tīklus biedru apmācībai un profesionālajai attīstībai.

 

No LRGA sadarbības līgumu parakstīja tās prezidents Andrejs Ponomarjovs; no Azerbaidžānas Republikas Auditoru palātas to parakstīja prezidents Vahids Novruzovs. Svinīgajā ceremonijā piedalījās arī visa Auditoru palātas vadība, t.sk. komiteju vadītāji.

 

LRGA ir īpaši pateicīga Azerbaidžānas Republikas Auditoru palātai par silto uzņemšanu Baku!

Skatīties vairāk šeit.

 

 

On 30 June 2017 in Baku, the Republic of Azerbaijan, the Association of Accountants of the Republic of Latvia (AARL) and the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic (CAAR) signed an agreement on cooperation and partnership.

 

The aim of the agreement is cooperation on creating favourable conditions for the development of accountants, auditors and other allied professions, including:

  • promotion of implementation of International Financial Reporting Standards (IFRSs), International Standards on Auditing (ISAs), as well as other standards of the International Federation of Accountants (IFAC) into professional activity of CAAR and AARL members;
  • interaction regarding the professional development of the members of both Parties, creating favourable conditions for business communication between experts of the Parties;
  • cooperation in the development of professional certification through the network of both Parties training centers for training and professional development of the members.

 

Cooperation agreement was signed by Andrejs Ponomarjovs, president of AARL and Vahid Novruzov, president of CAAR. The ceremony was attended by the leaders of CAAR, including committee chairs.

 

AARL is especially grateful to the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic for a very warm welcome in Baku!

Read more here.

 

Atslēgvārdi: