+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

LRGA un ISO SGA paziņoja par apvienošanas procesa uzsākšanu

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija un ISO sertificēto grāmatvežu asociācija 2018.gada 28.martā paziņoja par apvienošanas procesa uzsākšanu.

 

Šodien, 28.03.2018., Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas 24. dzimšanas dienā, LRGA un ISO SGA paziņoja par apvienošanas procesa uzsākšanu un parakstīja deklarāciju par abu asociāciju apvienošanās procesa uzsākšanu.

 

Apvienošana tiks veikta, ISO SGA pievienojoties LRGA saskaņā ar Reorganizācijas līgumu, kuru apstiprinās abu asociāciju biedri, kā arī Starptautiskās grāmatvežu federācijas (IFAC) uzraudzībā un saskaņā ar IFAC regulējumu.

 

Apvienošana tiks vērsta arī uz asociāciju veicamo funkciju kvalitātes paaugstināšanu un paplašināšanu intelektuālo, tehnisko un personāla resursu apvienošanas rezultātā, kā arī uz nozares nostiprināšanu kopumā. Apvienotajā struktūrā tiks integrēta uzkrātā pieredze, zināšanas un tradīcijas, kā arī tiks īstenota vienota vadība, attīstības stratēģija un mantojamība.

 

Zīmīgi, ka tieši šajā dienā pirms 4 gadiem – 28.03.2014. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija un Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācija (LATGRAASA) LRGA Kongresa laikā parakstīja memorandu par abu asociāciju apvienošanās procesa uzsākšanu, kurš noslēdzās 2015.gada augustā.

 

LRGA_ISOSGA_deklaracija

 

LRGA_ISOSGA_deklaracija_2

Fotoattēlā (no kreisās uz labo pusi): Olga Molčanova, LRGA valdes locekle, Starptautiskā sekretariāta vadītāja; Ilze Palmbaha, LRGA valdes priekšsēdētāja vietniece; Andrejs Ponomarjovs, LRGA valdes priekšsēdētājs; Zanda Bērziņa, ISO SGA valdes locekle; Ingrīda Kuplā, LRGA Valdes locekle, Ētikas komitejas vadītāja

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija ir viena no lielākām un vecākām profesionālām apvienībām Latvijā, kas apvieno vairāk nekā 400 dalībniekus – profesionālus grāmatvežus, kuri pārstāv gan mazos un vidējos uzņēmumus, gan lielākās Latvijas kompānijas, bankas un apdrošināšanas sabiedrības, publisko sektoru – valsts un pašvaldības struktūras, izglītības sektoru, grāmatvedības ārpakalpojumu firmas, kā arī augstskolas un mācību iestādes. LRGA – pirmā starp grāmatvežu organizācijām Baltijas valstīs, kura 2013.gadā tika uzņemta Starptautiskajā Grāmatvežu federācijā (International Federation of Accountants, IFAC). Tā ir Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas atzīšana visaugstākajā starptautiskajā līmenī, LRGA darbības un sasniegumu, kā arī ieguldījuma sertifikācijas jomā, kas tiek veikta saskaņā ar federācijas pieņemtajiem starptautiskajiem standartiem, atzīšana.

 

ISO sertificēto grāmatvežu asociācija apvieno grāmatvežus, kuri ieguvuši grāmatveža Kompetences sertifikātu.