+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Mikrouzņēmumu nodokļa režīmu plāno nepiemērot 37 nozarēs

22.09.2015. valdībā tika izskatīti un atbalstīti jaunie Ministru kabineta (MK) noteikumi par nozarēm, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīmu.

 

Plāno, ka noteikumi stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī, bet Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir paredzēts pārejas periods nozaru ierobežojuma piemērošanai:

  • ja mikrouzņēmums MUN maksātāja statusu ieguvis līdz 30.04.2015. – MUN maksātāja statusu piemēro 2016., 2017. un 2018.gadā;
  • ja mikrouzņēmums MUN maksātāja statusu ieguvis no 01.05.2015. līdz 31.12.2015. – MUN maksātāja statusu piemēro tikai 2016.gadā.

 

Valdībā vienojās par to, ka Finanšu ministrijai un Ekonomikas ministrijai jāturpina diskusijas ar nozaru asociācijām saistībā ar MK pieņemtajiem noteikumiem.

 

Noteikumu projekts ir pieejams MK mājaslapā.

 

 

Nozaru nosaukumi atbilstoši NACE 2.red. kodiem (nodaļai, grupai vai klasei):


 

02.20 (klase) Mežizstrāde

 

02.40 (klase) Mežsaimniecības palīgdarbības

 

09 (nodaļa) Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības

 

12 (nodaļa) Tabakas izstrādājumu ražošana

 

19 (nodaļa) Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana

 

21 (nodaļa) Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

 

24 (nodaļa) Metālu ražošana

 

25 (nodaļa), izņemot 25.71, 25.72, 25.73, 25.94 un 25.99 (klase) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot galda piederumu ražošanu, slēdzeņu un eņģu ražošanu, darbarīku ražošanu, spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošanu, citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošanu

 

29 (nodaļa), izņemot 29.32 (klase) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana, izņemot detaļu un piederumu ražošanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem

 

41 (nodaļa) Ēku būvniecība

 

42 (nodaļa) Inženierbūvniecība

 

43.1 (grupa) Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana

 

43.2 (grupa) Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības

 

43.39 (klase) Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas

 

46 (nodaļa) Vairumtirdzniecība

 

49.32 (klase) Taksometru pakalpojumi

 

51 (nodaļa) Gaisa transports

 

61 (nodaļa) Telekomunikācija

 

62 (nodaļa) Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

 

63 (nodaļa) Informācijas pakalpojumi

 

64 (nodaļa) Finanšu pakalpojumu darbības

 

65 (nodaļa) Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana

 

66 (nodaļa), izņemot 66.22 (klase) Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanas aģentu un brokeru darbību

 

68.10 (klase) Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana

 

69 (nodaļa) Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi

 

70 (nodaļa) Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās

 

71 (nodaļa) Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze

 

72 (nodaļa) Zinātniskās pētniecības darbs

 

73 (nodaļa) Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi

 

74 (nodaļa), izņemot 74.20, 74.30 (klase) Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, izņemot  fotopakalpojumus, tulkošanas un tulku pakalpojumus

 

78 (nodaļa) Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu

 

80.10 (klase) Personiskās drošības darbības

 

82 (nodaļa), izņemot 82.92 (klase) Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības, izņemot iepakošanas pakalpojumi

 

84 (nodaļa) Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

 

86 (nodaļa) Veselības aizsardzība

 

87 (nodaļa) Sociālā aprūpe ar izmitināšanu

 

94 (nodaļa) Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība

 

 

 

Atslēgvārdi: ,