+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Mikrouzņēmumu nodoklis praksē

Mg.soc. Ņina Vasiļevska,
LRGA valdes locekle,
LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede

 

Ieviestā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) mērķis bija veicināt jaunu uzņēmumu, jo īpaši ģimenes uzņēmumu, veidošanos, mazināt birokrātisko slogu un komercdarbības uzsākšanas izmaksas un nodrošināt pievilcīgāku pamatu pārejai uz legālo ekonomiku. 

 

Piecu gadu laikā katrs, kas saskāries  ar MUN,  noteikti  ir izdarījis  secinājumus, ko nozīmē MUN pielietošana.  Uz MUN  skatos  no  divām  pusēm:

  1. no darba devēja (kā uzņēmuma  vienīgo dalībnieku un vadītāju);
  2. no darba ņēmēja (kā pārējie uzņēmuma  darbinieki, kas nav uzņēmuma dalībnieks).

 

Lai vieglāk būtu izprast atšķirību  nodokļu maksājumos,  esmu izveidojusi piemēru, kur pirmajā gadījumā  uzņēmums ir MUN maksātājs  un otrajā – UIN maksātājs. Abos gadījumos ienākumi no saimnieciskās darbības un darbinieku skaits ir vienādi:

 

Tabula

 

Kā redzams no piemēra, lai darbiniekam neto alga abos gadījumos būtu daudz maz līdzīga, uzņēmums UIN gadījumā nodokļos samaksā trīs reizes vairāk nekā MUN gadījumā un uzņēmuma rīcībā pēc visu nodokļu samaksas UIN maksātājam saimnieciskās darbības attīstībai var teikt nepaliek nekas, jo pārsvarā viss aiziet algās un nodokļos, bet MUN maksātājam  vēl paliek attīstībai  – 1390 EUR.

 

MUN gadījumā, darba devējs ir apmierināts, jo var izmaksāt darbiniekam uz rokām lielāku algu, samazinās izdevumi nodokļiem (VSAOI; IIN un UIN), kā rezultātā paliek vairāk uzņēmuma attīstībai vai dividendēm.

 

Arī darba ņēmēji ir apmierināti, jo ir iespēja saņemt lielāku algu kā minimālo, bet, kad saprot, ka nevar piemērot atvieglojumus par apgādājamajiem ne šajā, ne citā darbavietā, tad apmierinātības līmenis noplok. Vēl vairāk tie tiek satriekti tad, kad gadās nokļūt uz slimības lapas, jo ar tādu naudu nevar ne izārstēties, ne arī normāli uzturēt sevi, nerunājot par ģimeni. Tas liecina par to, ka lai  darbiniekam būtu normālas sociālās garantijas, par MUN maksātāju uzņēmumā var būt tikai viens darbinieks.

 

MUN kā birokrātiskā sloga samazināšana tika reklamēta atskaites iesniegšana 1x ceturksnī un MUN, kā vienīgā nodokļa samaksa. Tāpēc tiem kas nepārzina normatīvos aktus grāmatvedības kārtošanas jautājumos un nodokļu likumdošanu, šāda MUN forma uzrunāja, jo grāmatvedības kārtošana tomēr prasa speciālas zināšanas, bet ja to nav, tad tie ir papildus izdevumi grāmatvedības kārtošanai.

 

Ja MUN pielieto tikai uzsākot darbību, tad vēlāk, kad apgrozījums aug un jāpāriet uz UIN maksājumiem, problēmas rada bilances sagatavošana, jo izrādās ka grāmatvedība iepriekš nav kārtota. Tas nozīmē, ka jau sākotnēji jāzina, vai uzņēmums paliks MUN statusā, lai saprastu, kādā veidā ir kārtojama grāmatvedība.

 

Grāmatvedības uzskaite ir atkarīga arī no uzņēmējdarbības formas, par ko jaunie MUN maksātāji pārsvarā uzzina tikai tad, kad uzņēmējdarbība ir jau piereģistrēta, atnākot pie grāmatvedības pakalpojuma sniedzēja. Šāda situācija ir arī tāpēc, ka reģistrējot jauno uzņēmumu (SIA), IK vai kā pašnodarbinātais, nevienam ( šeit domāju – Uzņēmumu reģistru un VID) neinteresē kā šis jaunais uzņēmējs tiks galā ar grāmatvedības uzskaites kārtošanu, vai viņš saprot un zina kā pareizi un cik bieži jāaprēķina nodokļus, jāsagatavo atskaites, utt. Tieši tāpēc šim uzņēmējam vēlāk ir problēmas ar VID par nepareiziem nodokļu aprēķiniem.

 

Tā kā MUN uzņēmumu apgrozījumi nav lieli, maksāt par pakalpojumiem grāmatvedības firmai kas nav MUN maksātāja, ir apgrūtinoši, jo nepietiek ieņēmumu, kas tikai vēlreiz apstiprina to, ka šādiem mazajiem maksātājiem nebūtu jāved grāmatvedības uzskaite, bet tikai jāsamaksā nodoklis no apgrozījuma. Lai grāmatvedības pakalpojumu cena būtu pieņemama, tad ir vajadzīgs tāds grāmatvedis, kas arī ir MUN maksātājs.

 

Secinājumi:

  1. Lai samazinātu birokrātisko slogu, būtu pilnīgi pietiekami, ka tiek apmaksāts nodoklis no apgrozījuma, nesniedzot atskaiti, jo pēc samaksātā nodokļa VID datu bāzē ienākumi var aprēķināties arī automātiski – tas nozīmē, ka uzņēmumam vairāk paliks laika savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, jo tiem kam nav sava grāmatveža, vajag vairāk laika pie atskaišu sastādīšanas.
  2. MUN būtu saprātīgāk maksāt uzreiz, kad kontā tiek saņemti ienākumi, jo diemžēl kā rāda prakse, tad, kad pienāk laiks iesniegt atskaiti (1xcet.) un maksāt nodokli, nauda jau sen ir izlietota.
  3. Tie kas izvēlas maksāt MUN, var nodarbināt tikai paši sevi – reģistrējoties par MUN maksātājiem kā fiziskas personas vai  kā SIA ar sevi kā vienīgo darbinieku (vairāk gan sliecos par MUN maksātāju kā pašnodarbināto). Gadījumos, ja pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešami darbinieki, slēgt uzņēmuma līgumu. Nodarbinot pats sevi, pats būs nodrošināts ar VSAOI iemaksām, attiecīgi arī par tiesībām saņemt normālus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus – pensijas, slimības, invaliditātes u.c. veida pabalstus.
  4. Ja tomēr pieņem darbā darba ņēmējus – saprāta robežās par katru nākamo darbinieku noteikt minimālo VSAOI likmi, jo īpaši tad, ja aprēķinātais MUN uz vienu darbinieku nepārsniedz minimālo algu, vai tā ir darbinieka vienīgā darba vieta.
  5. Palielinot MUN likmi, tiks panākts pretējs efekts – MUN maksātāju skaita samazināšanās.
  6. Aizliedzot kādam reģistrēties par MUN maksātāju, ir jābūt pamatojumam un aprēķiniem, kas pierāda šāda lēmuma pieņemšanu. Lai reģistrētos par MUN maksātāju, jānosaka visiem vienādi kritēriji (piem., apgrozījumam), kādas nozares iekļaušanu vai neiekļaušanu MUN maksātāju kategorijā uzskatu par diskrimināciju.

 

Spriežot pēc VID mājaslapā publicētajiem pārskatiem, kopš 2010.gada, kad ir spēkā MUN, ienākumi valsts budžetā no VSAOI un UIN nav samazinājušies, tieši otrādi, tie katru gadu palielinās. Jāsaka gan, ka par to kā veicas katru gadu ar MUN ienākumiem, nav iespējams pārliecināties. Dati par MUN ienākumiem nopublicēti tikai 2011.gada pārskatā, kur norādīts ka 2010.gadā tie bija 0,03 milj.latu un 2011.gadā jau –9,14 milj.latu, diemžēl par 2012. un 2013. gadiem šāda informācija  VID pārskatā atsevišķi  vairs nav nopublicēta.

 

Mūsdienās nav viegli atrast darbu, īpaši mazpilsētās, tāpēc MUN tādos gadījumos ir atbalstāms, jo vismaz tad pats var uzsākt legālu, nelielu komercdarbību (kas arī bija MUN mērķis), tai skaitā arī sniedzot grāmatvedības pakalpojumus. Liedzot sniegt grāmatvedības pakalpojumus un arī citus, MUN maksātāja statusā, valsts budžets zaudēs MUN ieņēmumus, jo tā tomēr ir iespēja legāli strādāt, nodrošināt sevi ar darbu  un nepapildināt bezdarbnieku rindas.

 

 

Atslēgvārdi: ,