+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Seminārs “2020. gada UIN deklarācijas sagatavošana” 07.01.2021. un 14.01.2021.

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija piedāvā 2020. gada 7. janvārī vai 14. janvārī piedalīties seminārā “2020. gada UIN deklarācijas sagatavošana” (tiešsaistē Zoom platformā).   Lektore – Viktorija Usoviča, zvērināta revidente.   Semināra cena – 72.60 EUR, LRGA biedriem – 20% atlaide.   Par līdzdalību seminārā sertificētie grāmatveži saņems 10 punktus resertifikācijai.   Norises laiks: 9:30-14:30.   […]

Atslēgvārdi: , ,
Lasīt vairāk

Video bloga intervija ar Žannu Černoštanu

Augstākā izglītība ir viena no šī brīža aktuālākajām tēmām. Visvērtīgākais kapitāls ir cilvēks ar intelektuālo potenciālu. Izglītības kvalitāte nosaka visas valsts attīstību.   #2 video bloga intervija ar Žannu Černoštanu, Baltijas Starptautiskās augstskolas (BAS) galveno grāmatvedi, bakalaura programmas “Finanses” un maģistra programmas “Starptautiskās finanses” programmas direktori: Globālās un vietējā mēroga augstākās izglītības attīstības tendences; Valsts […]

Atslēgvārdi: ,
Lasīt vairāk

Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa tulkojums latviešu valodā

Post Image

Starptautisko profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksu (tostarp Starptautiskus Neatkarības standartus) (International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)) izdod viena no Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) neatkarīgām standartu izstrādes padomēm – Starptautiskā grāmatvežu ētikas standartu padome (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA). Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) […]

Atslēgvārdi: , ,
Lasīt vairāk

Video bloga intervija ar Ilonu Strodi

Tieši šobrīd biznesa pārstāvji meklē augsti kvalificētus grāmatvežus, kas spēs ieraudzīt un ieteikt ko vairāk par atskaišu sagatavošanu Valsts ieņēmumu dienestam. Lai sniegtu augsti kvalificētu pakalpojumu, nomainot darbus, kas sniedz zemus ienākumus, nepieciešamas jaunas idejas un kompetences, kas padarīs grāmatveža darbu daudz ienesīgāku un interesantāku. Nav nozīmes, vai esat ārpakalpojuma vai uzņēmuma grāmatvedis – padomi […]

Atslēgvārdi: ,
Lasīt vairāk

LRGA un LZRA vēstule Finanšu ministrijai par GPKGPL 33. panta piemērošanu

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija Lūdza Finanšu ministriju sniegt skaidrojumu par Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPKGPL) 33. panta “Pamatlīdzekļu pārvērtēšana un rezerves veidošana” piemērošanu.      

Lasīt vairāk

Grāmatvežu šaurā līnija – intervija ar LV portālu par NILLTPFNL

LV portāls publicēja interviju “Grāmatvežu šaurā līnija” ar LRGA pārstāvēm – valdes priekšsēdētāja vietnieci Lilitu Beķeri un AML jeb noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālisti Kristu Zinaīdu Lavrinoviču par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN) piemērošanas problēmjautājumiem grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju profesionālajā darbā.      

Atslēgvārdi:
Lasīt vairāk

24.03.2020. vēstule par darbaspēka nodokļu sloga samazināšanu

 

Atslēgvārdi:
Lasīt vairāk

19.03.2020. Atklātā vēstule

Post Image
Atslēgvārdi:
Lasīt vairāk

2019. gada pārskatu termiņi tiek pagarināti

Post Image

22.03.2020. stājās spēkā jauns likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313373).   Likuma 18. pants nosaka iespēju tiesības iesniegt gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu vēlāk nekā pašreiz ir noteikts atbilstošajos normatīvajos aktos: sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga […]

Atslēgvārdi:
Lasīt vairāk

FM un MK atbalsta 2019. gada pārskatu termiņu pagarināšanu

Post Image

Atbildot uz LRGA un LZRA 16.03.2020. iesniegumu “Par 2019. gada pārskatu iesniegšanas termiņu pagarinājumu”, Finanšu ministrija virza likumprojektu, kurā starp citiem ārkārtas pasākumiem nodokļu, uzskaites un atskaišu jomās būs iekļauta arī norma par 2019. gada pārskatu iesniegšanas termiņu pagarinājumu uz 3 mēnešiem visu veidu (kategoriju) komercsabiedrībām, kā arī reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem.    

Atslēgvārdi:
Lasīt vairāk