+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Pieņemts jauns “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”

2015.gada 22.oktobrī Latvijas Republikas Saeima galīgajā lasījumā pieņēma jaunu “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu”.

 

Jauns likums izstrādāts un pieņemts, lai Latvijā ieviestu Grāmatvedības direktīvu - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem.

 

Sabiedrības un koncernus paredzets iedalīt kategorijās pēc noteiktiem kritērijiem. Atkarībā no bilances kopsummas, neto apgrozījuma un vidējā darbinieku skaita pārskata gadā būs noteiktas mikrosabiedrības, mazas sabiedrības, vidējas un lielas sabiedrības, kā arī mazi, vidēji un lieli koncerni. Atsevišķām kapitālsabiedrībām būs iespēja gada pārskatu sagatavot atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

 

Visām mazajām sabiedrībām, kuras nav pakļautas obligātai zvērināta revidenta revīzijai, turpmāk būs jāveic gada pārskata ierobežotā pārbaude.

 

Jaunais “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī. Tātad, sabiedrībām, kuru finanšu gads beidzas pēc 2016.gada 1.janvāra, būs jāpielieto jau jaunā “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” normas, sagatavojot gada pārskatus un konsolidētus gada pārskatus.