+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Publiski nozīmīgu struktūru komitejas tikšanās ar LKA pārstāvjiem 20.06.2018.

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija informē, ka 20.06.2018. notika LRGA publiski nozīmīgu struktūru komitejas sapulce, kurā piedalījās Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) pārstāvji, kas atbildēja uz LRGA iepriekš iesūtītiem jautājumiem, kā arī mēģināja izskaidrot šī brīža banku prasības pret klientiem.

 

Sapulci vadīja LRGA publiski nozīmīgu struktūru komitejas vadītāja Lienīte Caune. Kā viesi sapulcē piedalījās Latvijas komercbanku asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis un LKA Darbības atbilstības un kontroles komitejas līdzpriekšsēdētājs Juris Bogdanovs (AS “Swedbank” valdes loceklis, Drošības un izmeklēšanas (GSI) vadītājs Latvijā).

 

LKA pārstāvji prezentēja materiālus par prasībām, kas jāievēro patiesā labuma guvēja noteikšanas procedūrās, iepazīstināja ar prasībām darbā ar starptautisko sankciju sarakstos ietvertām personām un uzņēmumiem. Tikšanās laikā LRGA un LKA pārstāvji pārrunāja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma praības, kā arī jaunumus un prasības banku sfērā.

 

Diskutējot par iepriekš minētajiem jautājumiem, LRGA un LKA vienojās, ka abas asociācijas strādās pie kopīga risinājuma par to, lai grāmatvežiem būtu iespēja atteikties no procedūras – noteikt sava klienta patieso labuma guvēju, ja tas izdarīts, klientam atverot kontu Latvijas Republikas kredītiestādēs.

 

LRGA publiski nozīmīgu struktūru komitejas mērķis ir veicināt sabiedriski nozīmīgu uzņēmumu (finanšu iestāžu, apdrošināšanas sektora subjektu, biržā kotējamo uzņēmumu, lielo sabiedrību) finanšu ziņošanas procesa attīstību, finanšu un nefinanšu pārskatu sagatavošanas reglamentējošās bāzes pilnveidošanu, ka arī nodrošināt regulāru dialogu ar šo uzņēmumu darbību un finanšu pārskatu sagatavošanu regulējošām iestādēm.