+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Sirsnīgi sveicam grāmatvežus

Sirsnīgi sveicam grāmatvežus, kuri 2014./2015. mācību gadā sekmīgi nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenus un ieguvuši starptautiski atzītu augstākās pakāpes profesionāla grāmatveža sertifikātu:

 

Uzvārds Vārds Sertifikāta Nr.
Buklovskis Andrejs 406
Dumpis Jānis 407
Eglija Iveta 408
Gideka Eva 409
Gustapa Līga 410
Krapāne Inese 411
Lamberte Ineta 412
Lankovska Marita 413
Mihailova Nellija 414
Neimane Silvija 415
Ņilova Sandra 416
Orlovska Līga 417
Pakalniņa Antra 418
Prancāne Līga 419
Razgale Kristīne 420
Rozenfelde Iveta 421
Rudava Iveta 422
Serdjuka Irīna 423
Seržante Agija 424
Sineļnika Karīna 425
Šveca Daiga 426
Taranova Žanna 427
Usačova Jeļena 428
Zvirbule Baiba 429
Žagariņa Maija 430

 

Sertificēto profesionālo grāmatvežu vārdā izsakām pateicību tiem uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, kuri atbalstījuši un devuši iespēju saviem grāmatvežiem papildināt  savas profesionālās zināšanas un iegūt kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu – sertifikātu. Sertificēts profesionāls grāmatvedis ir uzņēmuma vadītāja palīgs un konsultants finansiālo un saimniecisko jautājumu risināšanā, padomdevējs biznesa plāna izstrādāšanā un saimnieciskās darbības analīzē un kontrolē. Tādēļ arī uzņēmuma vadībai ir svarīgi apzināties grāmatveža pakalpojumu kvalitātes nozīmi, veicināt grāmatveža profesionālo pilnveidošanos, līdz ar to sekmējot uzņēmuma attīstību.

 

Bagāts tas uzņēmums, kurā ir izglītoti un profesionāli darbinieki, tajā skaitā arī grāmatveži.

 

Novēlam mūsu grāmatvežiem labus panākumus turpmākajā profesionālajā karjerā un aicinām ņemt aktīvu līdzdalību grāmatvedības profesionālo jautājumu risināšanā!