+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Sirsnīgi sveicam sertificētus profesionālus grāmatvežus

Sveicam_gramatvezus_2016_2017

 

Sirsnīgi sveicam grāmatvežus, kuri 2016./2017. mācību gadā sekmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenus, izpildīja LRGA profesionāla grāmatveža kvalifikācijas prasības un ieguva augstākās pakāpes profesionāla grāmatveža sertifikātu:

 

Uzvārds Vārds Sertifikāta Nr.
Andruškevica Sarmīte 509
Bojāre Laura 510
Brasliņa-Rozīte Dace 511
Buka-Vaivade Velita 512
Bulindža Dzintra 513
Dābola Iveta 514
Kozlova Jūlija 515
Liflande Solveiga 516
Liniņa Laura 517
Merca Inga 518
Mikuļeviča Ilona 519
Ozoliņa Sabīne 520
Piļāne Inga 521
Poriete Ilona 522
Samsonova Ira 523
Šmite Aiga 524
Uzulēna Agnese 525
Vilkova Nataļja 526
Zumente Aiva 527

 

Sertificēto profesionālo grāmatvežu vārdā izsakām pateicību tiem uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, kuri atbalstījuši un devuši iespēju saviem grāmatvežiem papildināt  savas profesionālās zināšanas un iegūt kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu – sertifikātu. Sertificēts profesionāls grāmatvedis ir uzņēmuma vadītāja palīgs un konsultants finansiālo un saimniecisko jautājumu risināšanā, padomdevējs biznesa plāna izstrādāšanā un saimnieciskās darbības analīzē un kontrolē. Tādēļ arī uzņēmuma vadībai ir svarīgi apzināties grāmatveža pakalpojumu kvalitātes nozīmi, veicināt grāmatveža profesionālo pilnveidošanos, līdz ar to sekmējot uzņēmuma attīstību.

 

Bagāts tas uzņēmums, kurā ir izglītoti un profesionāli darbinieki, tajā skaitā arī grāmatveži.

 

Novēlam mūsu grāmatvežiem labus panākumus turpmākajā profesionālajā karjerā un aicinām ņemt aktīvu līdzdalību grāmatvedības profesionālo jautājumu risināšanā!