+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Sirsnīgi sveicam sertificētus profesionālus grāmatvežus

LRGA_sveicam_sert_gramatvezus

Sirsnīgi sveicam grāmatvežus, kuri 2017./2018. mācību gadā sekmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenus, izpildīja LRGA profesionāla grāmatveža kvalifikācijas prasības un ieguva augstākās pakāpes profesionāla grāmatveža sertifikātu:

 

Uzvārds Vārds Sertifikāta Nr.
Aizsilniece Edīte 536
Antone Maija 537
Bagone Inga 538
Bogdanova Liudmila 539
Cibiņa Elīna 540
Dārzniece Linda 541
Doļinska Diāna 542
Fiošina Jeļena 543
Fominova Inta 544
Gataranyak Maria 545
Glazkovs Vjačeslavs 546
Gulbe Linda 547
Irmeja Aļona 548
Kārkliņš Mārcis 549
Kašu Oksana 550
Kravčuka Irina 551
Lapsa Inga 552
Lavrinoviča Anda 553
Lipska Laura 554
Ļebedeva Marija 555
Mortuzāne-Genčaja Ilona 556
Odriņa Gunta 557
Ose Alise 558
Ozola Iluta 559
Pavlova Nadežda 560
Petrevica Antra 561
Raščevska Barbara 562
Roskoša Zane 563
Roždestvenska Jeļena 564
Rudzīte Renāte 565
Saldatenoka Jolanta 566
Saukuma Ieva 567
Šibkiha Veronika 568
Šinkarkina Inga 569
Šteinberga Džeina 570
Šuvikina Tatjana 571
Trofimova Jūlija 572
Vadapāla Kristīne 573
Zaķe Žaneta 574
Zvaigznekalne Iluta 575
Židele Edīte 576

 

Sertificēto profesionālo grāmatvežu vārdā izsakām pateicību tiem uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, kuri atbalstījuši un devuši iespēju saviem grāmatvežiem papildināt  savas profesionālās zināšanas un iegūt kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu – sertifikātu. Sertificēts profesionāls grāmatvedis ir uzņēmuma vadītāja palīgs un konsultants finansiālo un saimniecisko jautājumu risināšanā, padomdevējs biznesa plāna izstrādāšanā un saimnieciskās darbības analīzē un kontrolē. Tādēļ arī uzņēmuma vadībai ir svarīgi apzināties grāmatveža pakalpojumu kvalitātes nozīmi, veicināt grāmatveža profesionālo pilnveidošanos, līdz ar to sekmējot uzņēmuma attīstību.

 

Bagāts tas uzņēmums, kurā ir izglītoti un profesionāli darbinieki, tajā skaitā arī grāmatveži.

 

Novēlam mūsu grāmatvežiem labus panākumus turpmākajā profesionālajā karjerā un aicinām ņemt aktīvu līdzdalību grāmatvedības profesionālo jautājumu risināšanā!