+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Sirsnīgi sveicam sertificētus profesionālus grāmatvežus

LRGA_sveicam_sert_gramatvezus

 

Sirsnīgi sveicam grāmatvežus, kuri 2019./2020. mācību gadā sekmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenus, izpildīja LRGA profesionāla grāmatveža kvalifikācijas prasības, kas atbilst Starptautiskās grāmatvežu federācijas (IFAC) standartiem, un 2020. gada nogalē ieguva augstākās pakāpes profesionāla grāmatveža sertifikātu:

 

Uzvārds Vārds Sertifikāta Nr.
Ivanova Anastasija 701
Pumpure Inga 702
Agare Līga 703
Aksjučica Nataļja 704
Alvika Edīte 705
Aļohins-Girštauts Aleksejs 706
Baļčūne Antra 707
Bambāne Jana 708
Batajeva Diāna 709
Bazeļuka Nataļja 710
Bedenko Maksims 711
Berdičevska Marija 712
Bodniece Vita 713
Bondarenko Svetlana 714
Čaščinova Jeļena 715
Černoštana Žanna 716
Čubukova Valērija 717
Dergača Laila 718
Done Kitija 719
Dragune Žanna 720
Feldmane Madara 721
Garanča Gita 722
Golubeva Tatjana 723
Grasberga Larisa 724
Grebenčuka Ludmila 725
Grebeškova Marina 726
Grickeviča Olga 727
Grīga Sarmīte 728
Grīnberga Sanita 729
Ivanova Everita 730
Jakovļeva Larisa 731
Jegorova Aina 732
Jeriomina Rita 733
Joc Oksana 734
Jugova Irina 735
Kaškure Irēna 736
Kenžametova Karina 737
Kirpičņikova Alla 738
Kiršteine Inessa 739
Koļcova Žanna 740
Korčmarovska Irina 741
Kovganova  Irina 742
Lagzdiņa Karina 743
Larionova Nataļja 744
Liepiņa Olga 745
Lībāne Ziedīte 746
Līce-Petrovica Mairita 747
Līmane-Kizakova Elīna 748
Līviņa Agnese 749
Loce Aija 750
Lorence Vera 751
Lūse Agnese 752
Mačiņa Sintija 753
Maulvurfa Daina 754
Mengote Ilva 755
Mihailova Nataļja 756
Mihailova Olga 757
Miķelsone Solvita 758
Nikolajenko Irina 759
Pētersone Ilze 760
Pētersone Līga 761
Pidjaša Irina 762
Pūce Gatis 763
Rebinka Laura 764
Rozentāle Inga 765
Rukšāne Jeļena 766
Sama Sanita 767
Semionova Viktorija 768
Semjonova Tatjana 769
Skrodele Larisa 770
Smagina Anna 771
Solovjova Zane 772
Staļģe Gerda 773
Staļģis Normunds 774
Sviderska Jūlija 775
Šaboha Tatjana 776
Šiliņa Ineta 777
Šteinberga Everita 778
Švandere Daiga 779
Ustinova Viktorija 780
Vintere Zane 781
Vitomska Kristīne 782
Vītiņa Lelde 783
Voltere Olga 784
Vorobjova Edīte 785
Zaharenoka Anita 786
Zaiceva Vladislava 787
Zālīte Ineta 788
Zepa Iveta 789
Zvirbulis Dainis 790

 

Sertificēto profesionālo grāmatvežu vārdā izsakām pateicību tiem uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, kuri atbalstījuši un devuši iespēju saviem grāmatvežiem papildināt  savas profesionālās zināšanas un iegūt kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu – sertifikātu. Sertificēts profesionāls grāmatvedis ir uzņēmuma vadītāja palīgs un konsultants finansiālo un saimniecisko jautājumu risināšanā, padomdevējs biznesa plāna izstrādāšanā un saimnieciskās darbības analīzē un kontrolē. Tādēļ arī uzņēmuma vadībai ir svarīgi apzināties grāmatveža pakalpojumu kvalitātes nozīmi, veicināt grāmatveža profesionālo pilnveidošanos, līdz ar to sekmējot uzņēmuma attīstību.

 

Bagāts tas uzņēmums, kurā ir izglītoti un profesionāli darbinieki, tajā skaitā arī grāmatveži.

 

Novēlam mūsu grāmatvežiem labus panākumus turpmākajā profesionālajā karjerā un aicinām ņemt aktīvu līdzdalību grāmatvedības profesionālo jautājumu risināšanā!