+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Sirsnīgi sveicam sertificētus profesionālus grāmatvežus

LRGA_sveicam_sert_gramatvezus

 

Sirsnīgi sveicam grāmatvežus, kuri 2020./2021. mācību gadā sekmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenus, izpildīja LRGA profesionāla grāmatveža kvalifikācijas prasības, kas atbilst Starptautiskās grāmatvežu federācijas (IFAC) standartiem, un 2021. gada jūlijā ieguva augstākās pakāpes profesionāla grāmatveža sertifikātu:

 

Uzvārds Vārds Sertifikāta Nr.
Ausmane Ilze 806
Avakova Aiga 807
Avotiņa Ilze 808
Bite Iveta 809
Buivydas Marius 810
Celmiņa-Bērziņa Ivita 811
Ceļmillere Inga 812
Cvetkova Irina 813
Dravniece Liāna 814
Gaļimska Tatjana 815
Grišāne Kristīne 816
Jekimova Larisa 817
Kaņepe Lolita 818
Kirnosova Olga 819
Konopecka Līga 820
Minka Gita 821
Naudiņa-Indriekus Ieva 822
Neija Una 823
Portika Liene 824
Putnanova Sarmīte 825
Račicka Ilze 826
Raginska Zanda 827
Sedoliņa Ludmila 828
Sidorova Karina 829
Ševjakova-Majorova Tatjana 830
Šibalova Jeļena 831
Šteinberga Inese 832
Timermane Līva 833
Ulberga Jūlija 834
Vecā Sanita 835
Virviča Vizbulīte 836
Vojevodina Olga 837
Volonte Iveta 838
Zentele Zane 839

 

Sertificēto profesionālo grāmatvežu vārdā izsakām pateicību tiem uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, kuri atbalstījuši un devuši iespēju saviem grāmatvežiem papildināt  savas profesionālās zināšanas un iegūt kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu – sertifikātu. Sertificēts profesionāls grāmatvedis ir uzņēmuma vadītāja palīgs un konsultants finansiālo un saimniecisko jautājumu risināšanā, padomdevējs biznesa plāna izstrādāšanā un saimnieciskās darbības analīzē un kontrolē. Tādēļ arī uzņēmuma vadībai ir svarīgi apzināties grāmatveža pakalpojumu kvalitātes nozīmi, veicināt grāmatveža profesionālo pilnveidošanos, līdz ar to sekmējot uzņēmuma attīstību.

 

Bagāts tas uzņēmums, kurā ir izglītoti un profesionāli darbinieki, tajā skaitā arī grāmatveži.

 

Novēlam mūsu grāmatvežiem labus panākumus turpmākajā profesionālajā karjerā un aicinām ņemt aktīvu līdzdalību grāmatvedības profesionālo jautājumu risināšanā!