+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Sirsnīgi sveicam sertificētus profesionālus grāmatvežus

LRGA_sveicam_sert_gramatvezus

 

Sirsnīgi sveicam grāmatvežus, kuri 2022./2023. mācību gadā sekmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenus, izpildīja LRGA profesionāla grāmatveža kvalifikācijas prasības, kas atbilst Starptautiskās grāmatvežu federācijas (IFAC) standartiem, un 2023. gada decembrī ieguva augstākās pakāpes profesionāla grāmatveža sertifikātu:

 

Uzvārds Vārds Sertifikāta Nr.
Aizkalna-Teriņa Inese 903
Andžāne Laima 904
Artemenko Marija 905
Cemena Laura 906
Čebotarjova Jeļena 907
Černova Dina 908
Dārziņa Sarmīte 909
Dubko Jeļena 910
Fatejeva Jeļena 911
Jurgone Ieva 912
Kristapsone Zane 913
Latūne Anastasija 914
Lazareva Irina 915
Mačijauska Valērija 916
Švarca Inga 917
Urža Madara 918
Vdovina Karina 919
Veide Liene 920
Vucāne Gunta 921
Dubina Nadežda 922
Ģine Santa 923
Tuliša Sandra 924

 

Sertificēto profesionālo grāmatvežu vārdā izsakām pateicību tiem uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, kuri atbalstījuši un devuši iespēju saviem grāmatvežiem papildināt  savas profesionālās zināšanas un iegūt kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu – sertifikātu. Sertificēts profesionāls grāmatvedis ir uzņēmuma vadītāja palīgs un konsultants finansiālo un saimniecisko jautājumu risināšanā, padomdevējs biznesa plāna izstrādāšanā un saimnieciskās darbības analīzē un kontrolē. Tādēļ arī uzņēmuma vadībai ir svarīgi apzināties grāmatveža pakalpojumu kvalitātes nozīmi, veicināt grāmatveža profesionālo pilnveidošanos, līdz ar to sekmējot uzņēmuma attīstību.

 

Bagāts tas uzņēmums, kurā ir izglītoti un profesionāli darbinieki, tajā skaitā arī grāmatveži.

 

Novēlam mūsu grāmatvežiem labus panākumus turpmākajā profesionālajā karjerā un aicinām ņemt aktīvu līdzdalību grāmatvedības profesionālo jautājumu risināšanā!