+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Sirsnīgi sveicam sertificētus profesionālus grāmatvežus

Item-41358

 

Sirsnīgi sveicam grāmatvežus, kuri 2015./2016. mācību gadā sekmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenus, izpildīja LRGA profesionāla grāmatveža kvalifikācijas prasības un ieguva augstākās pakāpes profesionāla grāmatveža sertifikātu:

 

Uzvārds Vārds Sertifikāta Nr.
Ozoliņa Ilvija 266
Vilcāne Sandra 448
Gertke Jolanta 449
Rimkus Raimonda 450
Gūtmanis Kaspars 451
Iļjins Andrejs 452
Reimartuse-Dzene Zane 453
Beļajeva Elena 454
Keiša Sigita 455
Ozolniece Iveta 456
Bērziņa Zanda 457
Šulce Laila 458
Spūle Agnese 459
Griņevska Inguna 460
Zīverte Gunta 461
Pļaviņa Iveta 462
Titajeva Santa 463
Melka Lelde 464
Mihailova Marina 465
Gēgerniece Linda 466
Akmentiņa Zanda 467
Apine Evita 468
Apsīte Kristīne 469
Ābola Sanda 470
Bagdone Baiba 471
Balutina Natālija 472
Berga Vianita 473
Bezdelīga Iveta 474
Bērziņa Lilita 475
Blaua Linda 476
Brūvere Eva 477
Fiškisa Jūlija 478
Ivaņenko Nataļja 479
Janberga Inguna 480
Jaunzeme Elīna 481
Jēkabsone-Celma Elīna 482
Kalēja Inta 483
Korsaks Mārtiņš 484
Kursīte Sanita 485
Lagzdiņa Ieva 486
Lāzare Sandra 487
Liscova Nataļja 488
Lukstaraups Mārtiņš 489
Merija-Meri Liene 490
Palma Evija 491
Plotka Ramona 492
Pušņakova Annija 493
Riguna Sanita 494
Rudzīte Ineta 495
Seidare Gunta 496
Vāverova Ilonija 497
Zaķe Violeta 498
Zālīte Oksana 499
Zilūze Daina 500
Šodnaka Dace 501

 

Sertificēto profesionālo grāmatvežu vārdā izsakām pateicību tiem uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, kuri atbalstījuši un devuši iespēju saviem grāmatvežiem papildināt  savas profesionālās zināšanas un iegūt kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu – sertifikātu. Sertificēts profesionāls grāmatvedis ir uzņēmuma vadītāja palīgs un konsultants finansiālo un saimniecisko jautājumu risināšanā, padomdevējs biznesa plāna izstrādāšanā un saimnieciskās darbības analīzē un kontrolē. Tādēļ arī uzņēmuma vadībai ir svarīgi apzināties grāmatveža pakalpojumu kvalitātes nozīmi, veicināt grāmatveža profesionālo pilnveidošanos, līdz ar to sekmējot uzņēmuma attīstību.

 

Bagāts tas uzņēmums, kurā ir izglītoti un profesionāli darbinieki, tajā skaitā arī grāmatveži.

 

Novēlam mūsu grāmatvežiem labus panākumus turpmākajā profesionālajā karjerā un aicinām ņemt aktīvu līdzdalību grāmatvedības profesionālo jautājumu risināšanā!