+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Dalība starptautiskajās organizācijās

LRGA Starptautiskais Sekretariāts

 

Ar mērķi sniegt atbalstu un sekmētu Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas integrāciju IFAC, asociācijā 2012.gadā tika izveidots Starptautiskais Sekretariāts. Starptautiskā Sekretariāta kompetence ietver kontaktus ar starptautiskajām institūcijām un organizācijām, t.sk. Starptautisko grāmatvežu federāciju (International Federation of Accountants, IFAC) un Eiropas grāmatvežu federāciju (Fédération des Experts-comptables Européens – Federation of European Accountants, FEE).

 

Viens no nozīmīgākajiem kritērijiem, ko izvērtē Starptautiskā grāmatvežu federācija, ir tās līdzdalības pakāpe profesijas attīstībā savā valstī, tās biedru spējas aktīvi piedalīties kā profesionālās darbības nacionālās regulēšanas izstrādē un pilnveidošanā, tā arī starptautiskajā līmenī pieņemto standartu un regulējošo normu, t.sk. Starptautisko finanšu pārskatu standartu, ieviešanā, kam jābūt skaidri demonstrētam. Tādējādi, no tā, cik lielā mērā asociācijas biedri iesaistīsies šajās darbībās, būs lielā mērā atkarīgs arī kopīgā darba veikums – asociācijas atzīšana starptautiskajā līmenī. Asociācija atbalsta visas savu dalībnieku iniciatīvas, kas virzītas uz organizācijas lomas paaugstināšanu nacionālās regulēšanas procesā un tās pozīciju nostiprināšanu profesionālajā vidē.

 

 

 

Eiropas grāmatvežu federācija

Federation of European Accountants (FEE)

 

FEE_logo

 

2015.gada 16.decembrī Briselē, Eiropas grāmatvežu federācijas (Fédération des Experts-comptables Européens – Federation of European Accountants, FEE) biedru asamblejā (FEE Members’ Assembly) ar vienbalsīgu balsojumu Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija tika uzņemta FEE par asociēto biedru.

 

FEE ir starptautiska organizācija, kas atrodas Briselē, un kas pārstāv 50 profesionālo grāmatvežu un revidentu institūcijas no 37 Eiropas valstīm, t.sk. no visām 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm. FEE apvieno vairāk nekā 800 000 profesionālo grāmatvežu, kuri strādā sabiedriskajā praksē, visa lieluma uzņēmumos, mazajos un lielajos grāmatvedības uzņēmumos, valsts pārvaldes un izglītības jomās.

 

FEE mērķis ir analizēt un veicināt profesionālas, normatīvas un sabiedriskas politikas attīstību, kas attiecas uz profesiju, nodrošinot dalīborganizācijām savlaicīgu informēšanu un piedāvājot profesijas pārstāvību. FEE arī veicina sadarbību starp tās dalīborganizācijām. FEE ir arī Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) reģionāla organizācija (Regional Organisation).

 

LRGA_FEE

 

 

Starptautiskā grāmatvežu federācija

International Federation of Accountants (IFAC)

 

 

2013.gada 14.novembrī Seulā, Dienvidkorejā Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) Padomes sēdē (IFAC Council Meeting) Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija tika uzņemta IFAC par asociēto biedru (Associate Member).

 

Tādējādi, tika apstiprināta LRGA nozīme un loma nacionālās uzskaites sistēmas veidošanā, kā arī LRGA atbilstība IFAC izstrādātajiem Starptautiskiem dalības kritērijiem (Statements of Membership Obligations, SMOs), t.sk. attiecībā uz Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izstrādāto un ieviesto profesionālo grāmatvežu sertifikācijas sistēmu. Ar LRGA iestāšanos Starptautiskajā grāmatvežu federācijā tiek radīta stabila asociācijas turpmākās attīstības platforma, tiek nodrošināta asociācijas biedru dalība profesionālo standartu izstrādē, kā arī tiek dota plaša iespēja izmantot starptautisko pieredzi uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas jomā asociācijas sertificēto grāmatvežu darbā.

 

IFAC ir lielākā un autoritatīvākā starptautiskā profesionālo grāmatvežu, revidentu un citu grāmatvedības un finanšu sfēras speciālistu apvienība. Detalizēta informācija par Starptautisko grāmatvežu federāciju ir pieejama tās mājas lapā internetā www.ifac.org.

 

IFAC apvieno 179 biedrus un asociētus biedrus no 130 valstīm un jurisdikcijām, kuri pārstāv 2,5 milj. grāmatvežus sabiedriskajā praksē, izglītības jomā, valsts sektorā, ražošanā un tirdzniecībā. Ar LRGA iestāšanos IFAC Latvija Starptautiskajā grāmatvežu federācijā tiek pārstāvēta divu biedru sastāvā – caur IFAC biedru – Latvijas Zvērināto revidentu asociāciju (LZRA) un IFAC asociēto biedru – Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju.

 

IFAC dalībniekiem tiek izvirzīta prasība atbalstīt IFAC misiju un programmas, demonstrēt atbilstību SMOs, būt finansiāli un operacionāli spējīgiem, ar attiecīgu pārvaldes struktūru, maksāt biedru naudu un nodrošināt atbilstību citiem kritērijiem, kuri ir aprakstīti Biedru uzņemšanas noteikumos (Membership Application Process), IFAC Satversmē (IFAC Constitution) un IFAC Statūtos (IFAC ByLaws), kā arī demonstrēt progresu norādītajās jomās.

 

IFAC sertificate

 

IFAC asociētā biedra apliecībā, kura tika izsniegta LRGA, ir norādīts:

Ar šo Starptautiskā grāmatvežu federācija apliecina, ka Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija ir Starptautiskās grāmatvežu federācijas atzīts asociētais biedrs un, kā tāds, stingri ievēro godīguma, atklātības un kompetences principus, kā arī atbalsta Starptautiskās grāmatvežu federācijas misiju – kalpot sabiedrības interesēs: sniedzot ieguldījumu augstas kvalitātes standartu un vadlīniju pilnveidošanā, sekmējot augstas kvalitātes standartu un vadlīniju pieņemšanu un ieviešanu, veicinot spēcīgu profesionālo grāmatvežu organizāciju un grāmatvedības firmu, un augstas kvalitātes profesionālo grāmatvežu prakšu attīstību, paaugstinot profesionālu grāmatvežu vērtību visā pasaulē, kā arī runājot par sabiedrības interešu jautājumiem.