+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Dalība starptautiskajās organizācijās

LRGA Starptautiskais sekretariāts

 

Ar mērķi sniegt atbalstu un sekmētu Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas integrāciju IFAC, asociācijā 2012. gadā tika izveidots Starptautiskais sekretariāts. Starptautiskā sekretariāta kompetence ietver kontaktus ar starptautiskajām institūcijām un organizācijām, t.sk. Starptautisko grāmatvežu federāciju (International Federation of Accountants, IFAC) un Eiropas grāmatvežu federāciju (Accountancy Europe, ACE).

 

Viens no nozīmīgākajiem kritērijiem, ko izvērtē Starptautiskā grāmatvežu federācija, ir tās līdzdalības pakāpe profesijas attīstībā savā valstī, tās biedru spējas aktīvi piedalīties kā profesionālās darbības nacionālās regulēšanas izstrādē un pilnveidošanā, tā arī starptautiskajā līmenī pieņemto standartu un regulējošo normu, t.sk. Starptautisko finanšu pārskatu standartu, ieviešanā, kam jābūt skaidri demonstrētam. Tādējādi, no tā, cik lielā mērā asociācijas biedri iesaistīsies šajās darbībās, būs lielā mērā atkarīgs arī kopīgā darba veikums – asociācijas atzīšana starptautiskajā līmenī. Asociācija atbalsta visas savu dalībnieku iniciatīvas, kas virzītas uz organizācijas lomas paaugstināšanu nacionālās regulēšanas procesā un tās pozīciju nostiprināšanu profesionālajā vidē.

 

 

 

Starptautiskā grāmatvežu federācija

International Federation of Accountants (IFAC)

 

 

IFAC ir lielākā un autoritatīvākā starptautiskā profesionālo grāmatvežu, revidentu un citu grāmatvedības un finanšu sfēras speciālistu apvienība. Detalizēta informācija par Starptautisko grāmatvežu federāciju ir pieejama tās mājas lapā internetā www.ifac.org.

 

IFAC apvieno 175 biedrus un asociētus biedrus no 130 valstīm un jurisdikcijām, kuri pārstāv ap 3 milj. grāmatvežu sabiedriskajā praksē, izglītības jomā, valsts sektorā, ražošanā un tirdzniecībā. Ar LRGA iestāšanos IFAC Latvija Starptautiskajā grāmatvežu federācijā tiek pārstāvēta divu biedru sastāvā – caur IFAC biedru – Latvijas Zvērināto revidentu asociāciju (LZRA) un IFAC asociēto biedru – Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju.

 

IFAC dalībniekiem tiek izvirzīta prasība atbalstīt IFAC misiju un programmas, demonstrēt atbilstību SMOs, būt finansiāli un operacionāli spējīgiem, ar attiecīgu pārvaldes struktūru, maksāt biedru naudu un nodrošināt atbilstību citiem kritērijiem, kuri ir aprakstīti Biedru uzņemšanas noteikumos (Membership Application Process), IFAC Satversmē (IFAC Constitution) un IFAC Statūtos (IFAC ByLaws), kā arī demonstrēt progresu norādītajās jomās.

 

 

IFAC Member


 

2018. gada 1. novembrī Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) Padomes sēdē (IFAC Council meeting) Sidnejā, Austrālijā Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA) tika vienbalsīgi uzņemta IFAC par pilntiesīgu biedru (IFAC Member).

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija kļuva par IFAC asociēto biedru 2013. gada beigās, un kopš tā laika demonstrēja atbilstību IFAC izstrādātajiem Starptautiskiem dalības kritērijiem (Statements of Membership Obligations, SMOs), t.sk. attiecībā uz LRGA izstrādāto un ieviesto profesionālo grāmatvežu sertifikācijas sistēmu, ko savā runā atzīmēja arī IFAC izpilddirektore kvalitātes un attīstības jautājumos (Executive Director, Quality & DevelopmentAlta Prinsloo. Ar LRGA iestāšanos Starptautiskajā grāmatvežu federācijā par pilntiesīgu biedru tiek radīta stabila asociācijas turpmākās attīstības platforma, tiek nodrošināta asociācijas biedru dalība profesionālo standartu izstrādē, kā arī tiek dota plaša iespēja izmantot starptautisko pieredzi uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas jomā asociācijas sertificēto grāmatvežu darbā.

 

45168019_2279816458904761_1335033409356955648_o

 

IFAC Associate Member


 

2013. gada 14. novembrī Seulā, Dienvidkorejā Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) Padomes sēdē (IFAC Council Meeting) Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija tika uzņemta IFAC par asociēto biedru (Associate Member).

 

Tādējādi, tika apstiprināta LRGA nozīme un loma nacionālās uzskaites sistēmas veidošanā, kā arī LRGA atbilstība IFAC izstrādātajiem Starptautiskiem dalības kritērijiem (Statements of Membership Obligations, SMOs), t.sk. attiecībā uz Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izstrādāto un ieviesto profesionālo grāmatvežu sertifikācijas sistēmu. Ar LRGA iestāšanos Starptautiskajā grāmatvežu federācijā tiek radīta stabila asociācijas turpmākās attīstības platforma, tiek nodrošināta asociācijas biedru dalība profesionālo standartu izstrādē, kā arī tiek dota plaša iespēja izmantot starptautisko pieredzi uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas jomā asociācijas sertificēto grāmatvežu darbā.

 

IFAC sertificate

 

IFAC asociētā biedra apliecībā, kura tika izsniegta LRGA, ir norādīts:

Ar šo Starptautiskā grāmatvežu federācija apliecina, ka Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija ir Starptautiskās grāmatvežu federācijas atzīts asociētais biedrs un, kā tāds, stingri ievēro godīguma, atklātības un kompetences principus, kā arī atbalsta Starptautiskās grāmatvežu federācijas misiju – kalpot sabiedrības interesēs: sniedzot ieguldījumu augstas kvalitātes standartu un vadlīniju pilnveidošanā, sekmējot augstas kvalitātes standartu un vadlīniju pieņemšanu un ieviešanu, veicinot spēcīgu profesionālo grāmatvežu organizāciju un grāmatvedības firmu, un augstas kvalitātes profesionālo grāmatvežu prakšu attīstību, paaugstinot profesionālu grāmatvežu vērtību visā pasaulē, kā arī runājot par sabiedrības interešu jautājumiem.

 

 

Eiropas grāmatvežu federācija

Accountancy Europe (ACE)

 

ACE_logo

 

Accountancy Europe ir starptautiskā organizācija, kas atrodas Briselē un kas pārstāv 51 profesionālo grāmatvežu, revidentu un konsultantu institūciju no 35 Eiropas valstīm. ACE apvieno vairāk nekā 1 miljonu profesionālo grāmatvežu, kuri strādā sabiedriskajā praksē, visa lieluma uzņēmumos, mazajos un lielajos grāmatvedības uzņēmumos, valsts pārvaldes un izglītības jomās. Accountancy Europe pārstāv Eiropas grāmatvedības profesiju starptautiskajā līmenī, un tā ir vienīgā Eiropas grāmatvedības profesiju pārstāvošā un konsultējošā organizācija, kas cieši sadarbojas ar Eiropas institūcijām.

 

ACE mērķis ir analizēt un veicināt profesionālas, normatīvas un sabiedriskas politikas attīstību, kas attiecas uz profesiju, nodrošinot dalīborganizācijām savlaicīgu informēšanu un piedāvājot profesijas pārstāvību. ACE arī veicina sadarbību starp tās dalīborganizācijām. ACE ir arī Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) reģionāla organizācija (Regional Organisation).

 

 

ACE Full Member


 

2020. gada 10. decembrī Eiropas grāmatvežu federācijas biedru asamblejā (ACE Members’ Assembly) tika pieņemts lēmums par Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas uzņemšanu ACE pilntiesīgajos biedros, sākot ar 01.01.2021.

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija kļuva par ACE asociēto biedru (Associate member) 2015. gada beigās, un kopš tā laika tika paveikts nozīmīgs darbs, lai izpildītu visas ACE biedriem izvirzītās prasības, kas rezultējās ar LRGA uzņemšanu ACE pilntiesīgajos biedros (Full member).

 

 

ACE Associate Member


 

2015. gada 16. decembrī Briselē, Eiropas grāmatvežu federācijas (Accountancy Europe, ACE) biedru asamblejā (Members’ Assembly) ar vienbalsīgu balsojumu Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija tika uzņemta Accountancy Europe par asociēto biedru.

 

LRGA_FEE