+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Mikrouzņēmumu nodoklis praksē

Post Image

Mg.soc. Ņina Vasiļevska, LRGA valdes locekle, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede   Ieviestā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) mērķis bija veicināt jaunu uzņēmumu, jo īpaši ģimenes uzņēmumu, veidošanos, mazināt birokrātisko slogu un komercdarbības uzsākšanas izmaksas un nodrošināt pievilcīgāku pamatu pārejai uz legālo ekonomiku.    Piecu gadu laikā katrs, kas saskāries  ar MUN,  noteikti  ir izdarījis  secinājumus, ko nozīmē […]

Atslēgvārdi: ,
Lasīt vairāk

Grāmatvedības forums “Gada pārskatu kvalitāte” 28.01.2015.

Post Image

Mg.soc. Olga Molčanova, LRGA valdes locekle, Starptautiskā Sekretariāta vadītāja un Metodoloģijas komitejas vadītāja, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede     Raksts tika publicēts portālā ifinanses.lv.   2015. gada 28. janvārī notika Latvijas Republikas Finanšu ministrijas organizētais grāmatvedības forums „Gada pārskatu kvalitāte”, kurā piedalījās Finanšu ministrijas grāmatvedības politikas veidotāji, Latvijas grāmatvežu profesionālo organizāciju pārstāvji un augstāko mācību iestāžu, […]

Lasīt vairāk

Pasaules grāmatvežu kongress 2014 un aktuālās tendences grāmatvedībā un revīzijā

Post Image

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs, LRGA prezidents, LRGA Sertificēts profesionāls grāmatvedis   Mg.soc. Olga Molčanova, LRGA valdes locekle, Starptautiskā Sekretariāta vadītāja un Metodoloģijas komitejas vadītāja, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede     Raksts tika publicēts portālā ifinanses.lv.   2014.gada 10.-13.novembrī Romā, Itālijā norisinājās XIX Grāmatvežu Pasaules Kongress 2014 (World Congress of Accountants, WCOA), kurā piedalījušies ap 5 tūkstošiem atzīto grāmatvedības profesionāļu […]

Lasīt vairāk

Vai nākotnē grāmatveža profesija izzudīs?

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs, LRGA prezidents, LRGA Sertificēts profesionāls grāmatvedis   Raksts tika publicēts žurnālā ifinanses.lv Nr. 12 (13) 2014.gada decembra numurā.   Pastāv viedoklis, ka grāmatveža profesija jau paredzamā nākotnē varētu izzust. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) prezidents Andrejs Ponomarjovs gan tam nepiekrīt. Tomēr ir skaidrs, ka grāmatvežiem ir jāmainās, jāapgūst jaunākās tehnoloģijas un jāmeklē arvien […]

Lasīt vairāk

Dividenžu un ārkārtas dividenžu uzskaites nianses un atspoguļošana sabiedrību finanšu pārskatos

Mg.soc. Olga Molčanova, LRGA valdes locekle, Starptautiskā Sekretariāta vadītāja un Metodoloģijas komitejas vadītāja, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede   1. Dividendes   Grāmatvedības uzskaite   Dividendes ir tīrās peļņas sadalījums, kas ir attiecināma uz sabiedrības dalībniekiem / akcionāriem, līdz ar ko dividendes nav norakstāmas sabiedrības izdevumos peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Tā vietā dividendes jāuzskaita kā nesadalītās peļņas […]

Atslēgvārdi: ,
Lasīt vairāk

Grāmatvežu izglītība un kvalifikācijas atzīšana

Dr.oec. Ruta Šneidere, LRGA valdes priekšsēdētāja vietniece, Atestācijas komitejas vadītāja, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede   Ne vienu reizi vien no grāmatvežiem un finanšu speciālistiem ir nācies dzirdēt vēlmes par to, ka jau sen ir nobriedusi nepieciešamība izstrādāt grāmatvežu sertifikācijas prasības. Acīmredzot tas tiešām ir aktuāls jautājums, kuru nevar atrisināt bez valsts institūciju piedalīšanās.   Grāmatvežu profesionālo sagatavotību […]

Lasīt vairāk

Administratīvais slogs ne tikai grāmatvedim

Mg.soc. Ņina Vasiļevska, LRGA valdes locekle, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede   Pārsvarā katra grāmatveža ikdienas darbs ir saistīts ar darījumu iegrāmatošanu, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem. No malas šķiet, nu nav nekā vienkāršāka, kā attaisnojuma dokumentu iegrāmatošana, ka to var izdarīt jebkurš, bet kāpēc tādā gadījumā grāmatvedis tam patērē tik daudz laika, kā tad ir īstenībā? […]

Lasīt vairāk

Grāmatvežu profesionālo biedrību vēsturiskā attīstība

Dr.oec. Ruta Šneidere, LRGA valdes priekšsēdētāja vietniece, Atestācijas komitejas vadītāja, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede   Grāmatvedība ir ne tikai ekonomikas zinātņu apakšnozare (grāmatvedība un uzskaites teorija), bet arī visas valsts tautsaimniecības pamatnozare. Grāmatveža profesionālos pakalpojumus izmanto ikviena valsts, privātā vai nevalstiskā institūcija, jo to veiksmīga funkcionēšana nav iedomājama bez saimniecisko darījumu, finanšu plūsmas un īpašuma uzskaites […]

Lasīt vairāk

Grāmatvedis – valstī, uzņēmumā, ģimenē

Mg.oec. Ņina Vasiļevska, LRGA valdes locekle, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede   Darbojoties sabiedriskajā praksē, esmu nonākusi pie dažādām pārdomām un secinājumiem, par kuriem gribētu dalīties pārdomās šajā rakstā. Nākas sastapties ar dažādiem grāmatvežu profesijas pārstāvjiem, tāpēc joprojām uzskatu, ka grāmatvedības pakalpojumus vai pienākumus var veikt personas, kam ir atbilstoša izglītība.   Normatīvie akti, dibinot uzņēmumu, neizvirza […]

Lasīt vairāk

Jaunā grāmatvedības DIREKTĪVA

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs, LRGA prezidents, LRGA Sertificēts profesionāls grāmatvedis   2013. gada jūnijā tika pieņemta jauna Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem (turpmāk tekstā – Grāmatvedības direktīva), kas atceļ līdz šim spēkā esošās Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK, kuru normas bija iekļautas Latvijas […]

Lasīt vairāk