+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Starptautiskais profesionālu grāmatvežu Ētikas kodekss (tostarp Starptautiskie Neatkarības standarti)

Starptautisko profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksu (tostarp Starptautiskus Neatkarības standartus) (International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)) izdod viena no Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) neatkarīgām standartu izstrādes padomēm – Starptautiskā grāmatvežu ētikas standartu padome (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA).

 

Starptautiskajā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā ir noteiktas ētikas prasības, kas jāievēro profesionāliem grāmatvežiem un revidentiem.

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija, būdama IFAC biedrs, saņēma IFAC atļauju izmantot Starptautisko profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksu savu biedru un profesionālo sertificēto grāmatvežu darbā. Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasības ir jāievēro visiem LRGA biedriem (tostarp grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem un profesionāliem sertificētiem grāmatvežiem).

 

2018. gada Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisku Neatkarības standartu) rokasgrāmata ir elektroniski bezmaksas pieejama privātai lietošanai angļu valodā IFAC IESBA mājaslapā.

 

2020. gadā Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisku Neatkarības standartu) rokasgrāmatas tulkojumu latviešu valodā ar IFAC atļauju veica Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija.

 

 

Tulkojumi latviešu valodā:  


 

Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisku Neatkarības standartu) rokasgrāmata

 

Terminu vārdnīca

 

 

Raksti par šo tēmu:  


 

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs “Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika”

 

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs “Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika: apmācības metodes”

 

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs; Mg.soc., ACCA Olga Molčanova “Jauns IFAC IESBA Starptautiskais profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss”, 1. daļa; raksts publicēts žurnālā Bilance Nr. 7 (451) 2019. gada jūlijā

 

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs; Mg.soc., ACCA Olga Molčanova “Jauns IFAC IESBA Starptautiskais profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss”, 2. daļa; raksts publicēts žurnālā Bilance Nr. 8 (452) 2019. gada augustā