+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Atslēgvārdi: Konsolidētais gada pārskats

Grāmatveža paraksts uz finanšu pārskata: nostādnes grāmatvedības firmām

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs, LRGA prezidents, LRGA Sertificēts profesionāls grāmatvedis   Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumprojekta 95.panta “Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata parakstīšana” (5).daļa nosaka sekojošo: Finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu paraksta arī tā persona (grāmatvedis vai ārpakalpojuma grāmatvedis), kura ar sabiedrību ir noslēgusi rakstveida līgumu, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un […]

Lasīt vairāk

Likumprojekts “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” atbalstīts 1.lasījumā

2015.gada 13.maijā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 1.lasījumā atbalstīja likumprojektu “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” (Nr. 218/Lp12; dok.Nr. 625) un ar to saistītus citu likumu grozījumus: “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” (Nr. 219/Lp12; dok.Nr. 626), “Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” (Nr. 220/Lp12; dok.Nr. 627).   Atgādinām, ka sabiedrībām, kuru finanšu gads beidzas pēc 2016.gada […]

Lasīt vairāk

Grāmatvedības forums “Gada pārskatu kvalitāte” 28.01.2015.

Post Image

Mg.soc. Olga Molčanova, LRGA valdes locekle, Starptautiskā Sekretariāta vadītāja un Metodoloģijas komitejas vadītāja, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede     Raksts tika publicēts portālā ifinanses.lv.   2015. gada 28. janvārī notika Latvijas Republikas Finanšu ministrijas organizētais grāmatvedības forums „Gada pārskatu kvalitāte”, kurā piedalījās Finanšu ministrijas grāmatvedības politikas veidotāji, Latvijas grāmatvežu profesionālo organizāciju pārstāvji un augstāko mācību iestāžu, […]

Lasīt vairāk

Jaunā grāmatvedības DIREKTĪVA

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs, LRGA prezidents, LRGA Sertificēts profesionāls grāmatvedis   2013. gada jūnijā tika pieņemta jauna Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem (turpmāk tekstā – Grāmatvedības direktīva), kas atceļ līdz šim spēkā esošās Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK, kuru normas bija iekļautas Latvijas […]

Lasīt vairāk